home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Javne nabavke
 • 16.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisirnja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju JNMV 42/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 15.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 02.11.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2 Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje

 • 01.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.11.2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 30.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 26.10.2018.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora (2 kom) u otvorenom postupku broj 9/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otovrenom postupku broj 11/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 11/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.10.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 08.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog respiratora u otvorenom postupku broj 9/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.09.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku neonatalnog respiratora u otvorenom postupku 9/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 25.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku broj 10/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.09.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 04.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku seta za hemijsku pripremu vode, JNMV 38/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku broj 11/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora JNMV 33/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursan dokumentacija za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 9/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.08.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 29.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.08.2018.
Poziv za ponošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.08.2018.
Odgovor na zahrev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 39/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 38/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 37/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 33/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora, JNMV 34/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 37/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.08.2018.
Odluuka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 02.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 31/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2018.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.07.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sredstava za mašinsko pranje med. pot. materijala JNMV 37/2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.07.2018.
Odluka o obustavi postupka i Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 27.07.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku senzora SpO2 JNMV 34/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijal JNMV 37/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.07.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavk uusluge servisa medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018..
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 24.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 31/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora JNMV 34/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018..
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 37 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV 26/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.07.2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošen Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku servisiranja pumpi za grudi, proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 31/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 33/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 27/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za održavanje termotehničkih instalacija JNMV broj 19/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarske opreme JNMV broj 20/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala JNMV broj 24/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača CA-MI, Italija i ATOM, Japan JNMV 26/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNMV 27/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 25/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2018.>
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 6/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašine STELCO, Italija, JNMV 23/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.06.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku servisiranje laboratorijske opreme u otvorenom postupku 4/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV22/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača CA-MI, Italija i ATOM, Japan JNMV 26/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašine za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog potrošnog materijala, proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 23/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala JNMV 27/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala JNMV 24/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, JNMV 25/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme Primat, Slovenija JNMV 22/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.05.2018.
U prilogu Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska; u otvorenom postupku 4/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.05.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 23.05.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme proizvođača GE HEALTHCARE i ACUTRONIC, JNMV 25/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog potrošnog materijala JNMV 23/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilanog materijala JNMV 24/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV 22/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 16/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 10/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku 1/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka JNMV 17/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 16/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka JNMV 17/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 25.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme u otvorenom postupku 4/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisa klima uređaja JNMV 10/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene JNMV 12/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku usluge servis klima uređaja JNMV 10/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka JNMV 17/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 16.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 13.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 12/2018.
Одлука о додели уговора

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 3/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 16/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servis klima uređaja JNMV 10/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.04.2018.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2

 • 03.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 12/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 8/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2018.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala za partije 5, 18A, 21 i 27 u otvorenom postupku 12/2017
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora

 • 28.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 8/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci, JNMV 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja bolničkog informacionog sistema HELIANT HEALTH, JNMV 4/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 22.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 12/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 21.03.2018.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinsku opremu proizvođača Drager medical GmbH, u otvorenom postupku 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.03.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara potrošnog materijala i usluge servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju proizvođača Fisher & Paykel Healthcare, Novi Zeland u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2018
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 20.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 6/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptirane mlečne formule za umanjenje simptoma reguritacije za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase JNMV 8/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka JNMV 1/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 6/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci JNMV 202018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.03.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 02.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju na FUJI CR sistemu JNMV 6/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, JNMV 5/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 1/2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja bolničkog informacionog sistema HELIANT HEALTH JNMV 4/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimanjaka JNMV 1/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci JNMV 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2018
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka JNMV 1/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.02.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 01.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2018
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 26.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija, JNMV 55/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products JNMV 54/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Senzora SpO2 (partija 2 i 3) JNMV 36/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.01.2018.
Odluka o izmeni ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Instiotutu za neonatologiju JNMV 15/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.01.2018.
Odgovori na zahteve za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje br. 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje br. 2

 • 10.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL Italija JNMV 55/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products JNMV 54/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 51/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 12/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci JNMV 54/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina proizvođača COBAMS, SRL, Italija JNMV 55/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.12.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.12.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora PONOVLJENA za nabavku Senzora SpO2, JNMV 36/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.12.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 11/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novoređenčad male telesne mase JNMV 51/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.12.2017.
Izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta nazalni CPAP u količini od 5 kom. u otvorenom postupku 9/2017.
Izveštaj o sprovedenom postupku

 • 06.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku mašine za pranje bočica za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku 10/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novoređenčad male telesne mase JNMV 51/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta nCPAP otvoreni postupak 9/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku broj 10/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.11.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - suvih sterilizatora JNMV 48/2017.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 23.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja EEG aparata proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.11.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje JNMV50/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 14.11.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa ter modezinfekcijom otvoreni postupak broj 10/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 • 14.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.11.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku suvih sterilizatora JNMV 48/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.11.2017.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd., Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova - adaptacija i ugradnja instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha na II Odeljenju specijalizovanje nege Instituta za neonatologiju JNMV 46/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.11.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 07.11.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2017)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 07.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - suvih sterilizatora, JNMV 48/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG proizvođača SIGMA MEDIZIN TECHNIK, sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda redni broj 6/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.10.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja EEG aparata proizvođača SIGMA MEDIZIN TECHNIK, Nemačka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2017)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta Nazalni CPAP u količini od 5 komada (otvoreni postupak broj 9/2017).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2017.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci usluge servisiranja i popravki EEG aparata pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016
Odluka o izmeni ugovora

 • 24.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova – instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha JNMV 46/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata Samsung Medison Mysono U6 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku br. 10/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 44/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - adaptacija i ugradnja instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha na Drugom odeljenju specijalizovane nege Instituta za neonatologiju JNMV broj 46/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.10.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 06.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 44/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.10.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 02.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 45/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tonera za laserske štampače JNMV 43/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.09.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja biomedicinskog zamrzivača JNMV 44/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.09.2017.
Одлука о додели уговора за набавку тонера за ласерске штампаче ЈНМВ 43/2017.
Одлука о додели уговора

 • 14.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.09.2017.
Odgovori na pitanja dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku tonera za laserske štampače JNMV 43/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.09.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 4/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.09.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tonera za laserske printere JNMV 43/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 04.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku protokomera JNMV 41/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (za partiju 1) JNMV 36/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.08.2017.
Odluka o izmeni ugovora za nabavku kancelarijskog nameštaja JNMV 24/2017.
Odluka o izmeni ugovora

 • 29.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku protokomera JNMV 41/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.08.2017.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.08.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 • 16.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za terapiju kiseonikom sa jednom i dve glave JNMV 41/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 37/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.08.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 04.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata Vivid S5 JNMV 39/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 37/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.07.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci JNMV 38/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, JNMV 39/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku termostata za materijal za bakteriologiju JNMV 28/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 34/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 24.07.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 21.07.2017.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV37/2017.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.07.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacijeza nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 37/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 20.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.07.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 19.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratora proizvođača Viasys Sensor Medics USA JNMV 38/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE JNMV 39/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisa medicinske opreme JNMV 37/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 12.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora JNMV 32/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 34/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku blefarostata JNMV 29/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 30/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci JNMV 31/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 34/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 27/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90 proizvođača STERIFEED JNMV 32/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.06.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku termostata za materijala za bakteriologiju JNMV 28/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.06.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorisjog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja:
1. hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 12 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci
2. Inkubatora INCU I, proizvođača ATOM, Japan, u količini od 1 komad sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV 26/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci JNMV 31/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala sa isporukom i montažom JNMV 24/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 30/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku blefarostata JNMV 29/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku termostata za materijal za bakteriologiju JNMV 28/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorisjog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 31.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV broj 27/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JN br. 22/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, JNMV 25/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja hiruških aspiratora, protokomera i inkubatora JNMV 26/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka za period od dvanaest meseci JNMV 18/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.05.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV broj 27/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 19.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti broj 27/2017
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 19.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 25/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 16.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JN br. 22/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku za nabavku medicinskog gasa No-N2 mix 800 ppm JNMV 19/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala za period od dvanaest meseci, u otvorenom postupku broj JN 6/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja hiruških aspiratora, protokomera i inkubatora JNMV 26/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 10.05.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem

 • 10.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku potrošnog materijala za TPI otvoreni postupak 2/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku kancelarijskog nameštaja sa montažom i isporukom JNMV 14/2017.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog gasa No-N2 mix 800 ppm JNMV 19/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 13/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 25/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JNMV br. 22/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena JNMV 9/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane JNMV 18/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 28.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.04.2017.
Odluka o obustavi postupka za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 14/2017.
Odluka o obustavi postupka za nabavku

 • 27.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkunkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane - gotovi obroci JNMV 18/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenje

 • 26.04.2017.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci medicinskih i tehničkih gasova JNMV 41/2016
Odluka o izmeni ugovora

 • 26.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara medicinski gas NO-N2 mix 800 ppm u količini za pet meseci JNMV 19/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata JNMV 11/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka za period od dvanaest meseci JNMV 18/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 3/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 12/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 7/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 15/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 15/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za totalnu parenteralnu ishranu u otvorenom postupku 2/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 15/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacione narukvice za bebe JNMV 4/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 14/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.04.2017.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluge - održavanja higijene u postupku javne nabavke male vrednosti broj 15/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 10.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (JNMV 13/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge - održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti (JNMV br. 15/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.04.2017.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 3/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otovorenom postupku 1/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbH, za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 4/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 12/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.03.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 29.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 9/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otovorenom postupku 1/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije

 • 27.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatanih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
 • 23.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (JNMV 13/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 12/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
- hematološkog aparata ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 16.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017).
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 16.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe. (JNMV 4/2017).
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 15.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 9/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog potrošnog materijala – neonatalnih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2017.
Odluka o stavljanju van snage odluke o dodeli ugvora i odluke o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016.
Odluka o stavljanju van snage odluke o dodeli ugovora

 • 08.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku servisiranja laboratorijske opreme proizvođača ROCHE u otvorenom postupku 3/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za totalnu parenteralnu ishranu Otvoreni postupak 2/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska
- hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 3/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.03.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 02.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potroštnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 3/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 24.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska
Partija 2 - hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2017.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za nabavku lekova u otvorenom postupku 8/2016
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 • 03.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 53/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.01.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 16.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 52/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2

 • 11.01.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 11.01.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku br 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 30.12.2016.
Tri odgovora na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 3

 • 30.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 30.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 53/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.12.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2

 • 29.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 52/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 20.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimanjaka (JNMV 53/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija (JNMV 52/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.12.2016.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dezinfekcionih sredstava (JNMV 49/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova – izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 48/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 49/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 15.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova - izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju JNMV 48/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.11.2016.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 49/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od dvanaest meseci JNMV 46/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 48/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju majki Instituta za neonatologiju (JNMV 45/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača (JNMV 46/2016).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenjuza majke dojilje u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača JNMV 46/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje Instituta za neonatologiju JNMV 45/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sonde za postojeći Samsung Medison MySono U6 ultrazvučni aparat, za preglede CNS-a i kardiološke preglede dece u količini od 1 komad u otvorenom postupku broj 7/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.10.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 07.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (JNMV 43/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora (JNMV 43/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku broj 5/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 proizvođača GE HEALTHCARE (JNMV 42/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6 u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku broj 6/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.09.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupku i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 16.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana (JNMV 42/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 41/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 6/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sonde za ultrazvučni aparat u otvorenom postupku 7/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 35/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.09.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana (JNMV 42/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 41/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana 3/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - medicinskih i tehničkih gasova, u količini za 12 meseci u postupku male vrednosti (javna nabavka br. 41/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 18.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 37/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 6/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sonde za postojeći Samsung Medison MySono U6 ultrazvučni aparat za preglede CNSa i kardiološke preglede dece u otvorenom postupku 7/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog potrošnog materijala stoma programa (JNMV 38/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 04.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 03.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite imovine i lica (JNMV 34/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 37/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku broj 4/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog potrošnog materijala - stoma programa (JNMV 38/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2016
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 01.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.08.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem br. 1
Odgovor br. 2
Odgovor br. 3
Odgovor br. 4
Odgovor br. 5
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.08.2016.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 29.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 34/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2016.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata, proizvođača ESAOTE, Italija broj 3/2016
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 26.07.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 37/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 21.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog potrošnog materijala - stoma programa (JNMV 38/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala (JNMV 37/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite imovine i lica (JNMV 34/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 4/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.07.2016.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku goriva u otvorenom postupku javne nabavavke broj 4/2016
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 28.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku blefarostata (JNMV 30/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 24.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.06.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj javne nabavke 2/2016
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 23.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 33/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 32/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.06.2016.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 3/2016)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 • 20.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska (JNMV 27/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 30/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.06.2016
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 13.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2016.
Odovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 07.06.2016.
Odovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 07.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.06.2016
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 03.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku broj 4/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci (JNMV 27/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku blefarostata (JNMV 30/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papirnih pelena (JNMV 20/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 25/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10 cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 1/2016

Odluka o dodeli ugovora

 • 31.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska,
za period od godinu dana (JNMV 26/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
-Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
-Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci (JNMV 27/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska,
za period od godinu dana (JNMV 26/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 25/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2016.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 1/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 19.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku javne nabavke 3/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.05.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 18.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.05.2016.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
-Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
-Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.05.2016.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2016)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 16.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 25/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska (JNMV 26/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.05.2016.
Poziv za podnošenje p Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće JNMV 24/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 20/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.05.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 2/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV broj 18/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna kokumentacija za novu javnu nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 14/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2016.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku bolesničke hrane (19/2016 JNMV)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena u količini potrebnoj za dvanaest meseci(20/2016 JNMV)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.04.2016.
Odluka o odbijanju ponude za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 12/2016)
Odluka o odbijanju ponude

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 1 Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.04.2016.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (19/2016 JNMV)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 15.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV14/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 2/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 13.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical (otvoreni postupak 4/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.04.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 07.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.04.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 05.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 3/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 14/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna kokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 12/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašenjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašenjenjem

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 7/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 9/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.03.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge sanitarnih i preventivnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 682/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 682/8

 • 28.03.2016.
Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda javna nabavka sanitarnih i prethodnh i periodičnih pregleda JNMV 6/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i preventivnih pregleda (JNMV 6/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 9/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 7/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 9/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
- hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 7/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.03.2016.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbH za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 4/2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 2/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.03.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 01.03.2016.
Odluka o dodeli uovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
Partija 2- hematološki aparata ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.03.2016.
Odluka o dodeli uovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
-poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija, za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2016).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL otvoreni postupak 7/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme: - poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 2/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 19.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
Partija 2 - hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan, za period od dvanaest meseci, u postupku javne nabavke male vrednosti, br. 1/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija, za period od dvanaest meseci, (JNMV 2/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.02.2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2015
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 03.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.01.2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 27.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL (otvoreni postupak 7/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača COBAMS SRL; Italija (JNMV 40/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.01.2016.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupaku za javnu nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, otvoreni postupak javne nabavke broj 4/2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 • 13.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.01.2016.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2015 (dva odgovora);
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2437/25
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2437/26
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2015.
Izmenjena konkursne konkursne za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, broj JN 4/2015 i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.
Izmena konkursne konkursne
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

 • 30.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml u količini od 500 fl, (JNMV 38/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija (JNMV 40/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 7/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekov Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.12.2015.
Odluka o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 13/2015 za dodelu ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci
Odluka o zaključenom ugovoru

 • 22.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku LEKOVA u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 21.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku LEKOVA u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3641/9

 • 18.12.2015.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka (javna nabavka male vrednosti 39/2015)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Obaveštenje o produžetku roka u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka za period od dvanaest meseci, broj 39/2015
Obaveštenje o produžetku roka

 • 17.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka (javna nabavka male vrednosti 39/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3636/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3636/8

 • 17.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3641/6

 • 17.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala u količini za dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 41/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala, (javna nabavka male vrednosti 41/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/8
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/11

 • 17.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 15.12.2015.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 15.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/28
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/29
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/30

 • 14.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabaku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 7/2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/20 Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija (JNMV 40/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Odgovor na Zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml (JNMV 38/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 3059/21 konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 3059/19 konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015

Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 03.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Adaptiranih mlečnih formula za prevremenu rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase u količini za dvanaest meseci (JNMV 37/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.12.2015.
Poziv za podnošenje ponude za nabavku lekova u otvorenom postupku (broj JN 6/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.11.2015.
Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija za nabavku aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml u količini za 3 meseca JNMV 38/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.11.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka i konkursna dokumentacija za javnu nabavku 13/2015 za dodelu ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 17.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.11.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku linearne sonde za ultrazvučni aparat Vivid S5 proizvođača General Electric, JNMV 36/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 37/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 12/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.11.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje javne nabavke adaptiranih mlečnih formula (JNMV 37/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.11.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 12/2015)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku linearne sonde za ultrazvučni aparat Vivid S5 proizvođača General Electric
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase (JNMV 37/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima za period od godinu dana u u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.10.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 01.10.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 9/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.09.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava ponuđača (otvoreni postupak 4/2015)
Obaveštenje o pokrenutom postupku

 • 11.09.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, otvoreni postupak JN 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, JNMV 30/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.09.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, JNMV 30/2015,
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 21.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.08.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda broj 9/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere (JNMV 30/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 14/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku javne nabavke broj 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.08.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisno održavanje softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 9/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija

 • 11.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, otvoreni postupak JN 4/2015.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 32/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Obaveštenje o podnetom zahtevu

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača ESAOTE, Italija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica (JNMV 31/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 33/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 29/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 3/2015
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 20.07.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br 6/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.07.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br 7/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 8/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 1/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 33/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 14/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisa UZ aparata, proizvođača ESAOTE
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača SAMSUNG, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 32/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015).
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 29/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.07.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku goriva u otvorenom postupku 2/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 06.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača DRAGER MEDICAL GMBH u otvorenom postupku 3/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 06.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JNMV 28/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

 • 06.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme perionica (JNMV 26/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluge servisirawa mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme (JNMV 27/2015)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 03.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme (JNMV 31/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (5 kom.), DASH 2000 (1 kom.), proizvođača GE Healthcare Technologies, Finska i Fabian HFO (1 kom., )proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda broj 5/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 20/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uslugu servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francusk u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 18/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratoriske opreme za period od godinu dana (JNMV 19/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku uslugu servisiranja aparata za skrining sluha u periodu od 12 meseci (JNMV 24/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o izmeni konkursne dokutacije za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

 • 19.06.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 16.06.2015.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 15.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva (otvoreni postupak 2/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Drager Medical GMBH (otvoreni postupak 3/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015).
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme perionica (JNMV 26/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku radova – izvođenje radova na tekućem održavanju u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.06.2015.
Poziv za podnošenje ponude koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku tekstilnog materijala u količini potrebnoj za godinu dana (JNMV 20/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.06.2015.
Poziv za podnošenje ponude koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku sredstava za higijenu u količini potrebnoj za godinu dana (JNMV 23/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki špric pumpi i monitora (JNMV 13/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (4 kom.), DASH 2000 (1 kom.), Fabian HFO (1 kom.,) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (4 kom.), DASH 2000 (1 kom.), Fabian HFO (1 kom.,) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za srining sluha (JNMV 24/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 18/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 21/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 1/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.05.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 4/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava ponuđača vezano za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Obaveštenje o pokrenutom postupku

 • 14.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.05.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku radova na tekućem održavanju Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.05.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 1/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 12/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja 6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana (JNMV 19/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radova – Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 10/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova – špric pumpe i monitori (JNMV 13/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 30.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju JNMV 16/2015
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda vezano za javnu nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 24.04.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku alkohola medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 6/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti 5/2015 za nabavku SpO2 senzora
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.04.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 11/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 12/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.04.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 09.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmenu konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda vezano za javnu nabavku bolesničke hrane (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 08.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 1/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2, odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 3 i izmena konkursne dokumentacije 2, vezano za javnu nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 3
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.04.2015.
Oglas za prodaju rashodovane polovne medicinske opreme i nemedicinske opreme (prikupljanjem pisanih ponuda)
Oglas za prodaju

 • 07.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (JNMV 9/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala JNMV 7/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 11/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 10/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 9/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.03.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 7/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 6/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku javne nabavke broj 13/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstva za dezinfekciju Dihlorizocijanurat–Na u količini za osam meseci (JNMV 2/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 1/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 15/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Konkursna dokumentacija i obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala broj 20/2015
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacione narukvice za bebe JNMV 4/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 3/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 02.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci sredstava za održavanje podova broj 3/2015
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 02.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska JNMV 1/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 14/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.01.2015.
Obaveštenje i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2015
Obaveštenje
Konkursna dokumentacija

 • 22.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstva za dezinfekciju dihlorizocijanurat (JNMV 2/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EL (otvoreni postupak 12/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska, za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog NO, tip NO-A, proizvođač EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci.(JNMV 43/2014).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 15/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog NO (JNMV 43/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku štampanog materijala (JNMV 45/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 42/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.12.2014.
Dva odgovora na dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2
Izmena konkursne dokumentacije

 • 11.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku štampanog materijala (JNMV 45/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.12.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 12/2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora (JNMV 40/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 42/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 • 01.12.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 12/2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora (JNMV 40/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora


 • 19.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL otvoreni postupak 12/2014
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.11.2014.
Poziv za podnošenje ponude nabavka usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci u javnoj nabavci male vrednosti (br. JN 40/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka broj 37/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije u vezi nabavke 12/2014
Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje

 • 06.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku javne nabavke broj 10/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.11.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova – izvođenje radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 36/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (otvoreni postupak 9/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (otvoreni postupak 12/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.11.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 04.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.10.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 24.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 37/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 21.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 37/2014).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 17.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka podnošenje ponuda za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme u otvorenom postupku 9/2014
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka podnošenje ponuda

 • 13.10.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Odgovor na zahtev pojašnjenje

 • 10.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radova - izvođenje radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 36/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.10.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 07.10.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dezinfekcionih sredstava (JNMV 35/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.10.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru zjavnoj nabavci usluge servisiranja EEG aparata (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 6/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.10.2014.
Izmenjeni odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Izmenjeni odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 01.10.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 23.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku automatskih špric pumpi (otvoreni postupak 3/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.09.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2014.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.09.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku broj 10/2014 i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda

 • 16.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (otvoreni postupak 9/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 34/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.09.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku 10/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.09.2014.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za ponošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja EEG aparata (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za ponošenje ponuda 6/2014)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme (otvoreni postupak 8/2014)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 04.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 34/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku biomedicinskog zamrzivača (otvoreni postupak 10/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV 30/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.08.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara –originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača DRÄGER MEDICAL GmbH (otvoreni postupak 7/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.08.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 33/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.08.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.08.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme u perionici Instituta (JNMV 28/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine i lica (JNMV 27/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge mahaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 29/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 30.07.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 30.07.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.07.2014.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 29/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke usluge obezbeđenja (JNMV 30/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 24.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme u perionici Instituta (JNMV 28/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV030/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.07.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV 24/2014)
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnih bakterioloških filtera (JNMV 26/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.07.2014.
Odluka o izboru i Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku za dodelu ugovora za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (5 kom.), DASH 2000 (1 kom.), i Fabian HFO (1 kom.) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska, za period od godinu dana (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2014)
Odluka o izboru
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, Viasys – Sensor Medics, Neo Care medical products, Medicon Instrumente za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 8/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.07.2014.
Oglas za prodaju (prikupljanjem pisanih ponuda) rashodovane polovne medicinske opreme i nemedicinske opreme
Oglas za prodaju

 • 10.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijal (JNMV 22/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.07.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite i imovine lica (JNMV 24/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 07.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.07.2013.
Konkursna dokumentacija – izmena za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i Konkursna dokumentacija izmenjena verzija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme (otvoreni postupak JN 7/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ultrazvučnog aparata sa doplerom (otvoreni postupak 2/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku foto lampi u otvorenom postupku 4/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača "Dräger Tehnika" za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br.JN 7/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 20.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 20/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.06.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u ovorenom postupku 5/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku neonatalnih bakterioloških filtera (JNMV 26/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.06.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, i servisiranja pacijent monitora (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojasnjenje konkursne dokumentacije za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 22/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za servisiranje aparata za mehaničku ventilaciju (JNMV 21/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.06.2014.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 22/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda a sve u vezi javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 28.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 22.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 19/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja špric pumpi i monitora (JNMV 8/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranje sterilizatora i destilatora (JNMV 6/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (JNMV 7/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 16.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku ultrazvučnog aparata sa dopllerom ( otvoreni postupak 2/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 13.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge srevisiranja aparata za mehaničku ventilaciju (JNMV 21/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi nabavke ultrazvuka sa doplerom (otvoreni postupak 2/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije (JNMV 19/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.05.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci foto lampi (otvoreni postupak 482014)
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 08.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku radova na adaptaciji (JNMV 17/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.05.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku foto lampi u otvorenom postupku 4/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 06.05.2014.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku automatskih špric pumpi u otvorenom postupku 3/2014
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 19/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.04.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku automatskih špric pumpi (otvoreni postupak 3/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.04.2014.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjima i izmena konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluge servisiranja i održavanja špric pumpi i monitora (JNMV 8/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje TRIVAX
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 20/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranje laboratorijske opreme (JNMV 15/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.04.2014.
OObaveštenje o dodeli ugovora za bolesničke hrane (javna nabavka male vrednosti 18/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ultrazvučnog aparata sa dopllerom (otovoreni postupak 2/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za usluga,servisiranje klima uređaja (javna nabavka male vrednosti 13/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 8/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (otvoreni postupak 5/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku preparata za negu beba (javna nabavka male vrednosti 12/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme za period od dvanaest meseci (JNMV 7/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala (JNMV 7/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane-gotovi obroci(javna nabavka male vrednosti 18/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku nazalnih kanila (javna nabavka male vrednosti 14/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku foto lampi – hladno svetlo (otvoreni postupak 4/2014), pozdrav Vesna
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana, (JNMV 15/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (javna nabavka male vrednosti 5/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskih špric pumpi (otovoreni postupak 3/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2014.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane (jnmv 16/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 04.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova na adaptaciji sanitarnih čvorova na Odeljenju izolacije, adaptaciji soba za medicinske sestre na istom odeljenju, adaptaciji sobe glavne sestre Instituta i Prijemne ambulante adm. deo. (JNMV 17/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JNMV 11/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.03.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.03.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 6/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.03.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku specijalizovanih mlečnih formula (JNMV 10/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za četrnaestu javnu nabavku male vrednosti za nabavku nazalnih kanila
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.03.2014.
Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 13/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.03.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 4/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JNMV 5/2014 nabavka MAGISTRALNIH PREPARATA.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku nazalnih kanila (JNMV 9/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku or. rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2014.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JNMV 11/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 5/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.02.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 30/2013 za nabavku kancelarijskog materijala.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.02.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za četvrtu javnu nabavku male vrednosti – sredstva za mašinsko pranje potrošnog materijala JNMV 4/2014.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugu JNMV br 2/2014, za nabavku mantila za zdravstvene radnike.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 34/2013 za izvođenje molersko farbarskih radova na tekućem održavanju dela odeljenja prijema i specijalizovanog transporta.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku za nabavljanje goriva u količini za tri meseca br 13/2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije – menja se obrazac 2., obrazac strukture cene. – za javnu nabavku male vrednosti 3/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za treću javnu nabavku male vrednosti 3/2014 za nabavku sredstava za održavanje podova.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za postupak jnmv 30/2013 za nabavku kancelarijskog materijala.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za kupovinu stativa za fotolampu jnmv 1/2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku 11/2013 za nabavku reagensa za hematološki analizator.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora u jnmv broj 31/2013 za kupovinu senzora Sp02.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.01.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi JNMV 2/2014 mantila za zdravstvene radnike
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 17.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br 2/2014 za mantile za zdravstvene radnike
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za vakcinu Synagis (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 14/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti, 1/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.01.2014.
Konkursna dokumentacija, poziv za dostavljanje ponuda i obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 11/2013) za javnu nabavku reagensa za hematološki analizator Microsemi CRP
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 • 13.01.2014.
Odluka o obustavi postupka za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 17/2013)
Odluka o obustavi postupka

 • 13.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku štampanog materijala (JNMV29/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.01.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku reagensa za analizator elektrolita (JNMV 33/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku špriceva za jednokratnu upotrebu (JNMV 32/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku vakcine Synagis (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 14/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku goriva (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13/2013)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 10/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku vakcine Synagis pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 9/2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.12.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku vakcine Synagis pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 14/2013
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 23.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sistema za torakalnu drenažu (otvoreni postupak 9/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova (otvoreni postupak 11/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku leka COLISTINE (JNMV 26/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (otvoreni postupak 8/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - molersko farbarski radovi na tekućem održavanju dela Odeljenja prijema i specijalizovanog transporta (JNMV 34/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 16.12.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku reagensa za analizator elektrolita (JNMV 33/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku softvera (JNMV 28/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.12.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacije za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 Senzora (JNMV 31/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.12.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.12.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2013
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača (JNMV 25/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.12.2013.
Dodatna pojašnjenja Konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala i Izmena Konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 10/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku putničkog vozila (JNMV 23/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku mlečnih formula (JNMV 22/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora COMBAS Italija (JNMV 24/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 04.12.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku štampanog materijala (JNMV 29/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.11.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku vakcine SYNAGIS (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.11.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 28/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.11.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 10/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku leka COLISTINE (JNMV 26/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 28/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.11.2013.
Odluka o obustavi postupka za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 16/2013)
Odluka o obustavi postupka

 • 22.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku špriceva za jednokratnu upotrebu (JNMV 27/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 20.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača (JNMV 25/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 15.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku putničkog automobila (JNMV 23/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja inkubatora (JNMV 24/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača za poništavanje vertikalnih i horizontalnih vibracija u vožnji (JNMV 25/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijske opreme (JNMV 20/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.11.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2012)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 09.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku mlečnih formula (JNMV 22/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 21/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (JN 8/2013 u otvorenom postupku)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 09.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 19/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.11.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (JN u otvorenom postupku 8/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sistema za torakalnu drenažu (JN u otvorenom postupku broj 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijske opreme (JNMV broj 18/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku analizatora sa jonselektivnim elektrodama (javna nabavka male vrednosti 20/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjačeu toku razvoja kod prevremno rođene dece (javna nabavka male vrednosti 16/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mleka za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad (javna nabavka male vrednosti 19/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (javna nabavka male vrednosti 17/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.10.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijske opreme (javna nabavka male vrednosti 18/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijske opreme (javna nabavka male vrednosti JN 18/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.09.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 6/2013
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dezinfekcionih sredstava (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata (JN 6/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.09.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku energenata (JN 3/2013 otovoreni postupak)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 29.08.2013.
Izmenjena konkursna dokumentacija za medicinski i sanitetski potrošni materijal (otvoreni postupak 7/2013)
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 28.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (JN 8/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova (pregovaraćki postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 7/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih ubrusa (JN male vrednosti 6/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme - Perionica, (JN 12/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 14.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija

 • 13.08.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku infuzionih pumpi (JN 5/2013 otovoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JN 13/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kardiorespiratornih monitora (JN 6/2013) otvoreni postupak
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JN 11/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papirnih pelena (JN 14/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (JN 2/2013 otvoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JN 10/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otvoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.07.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisa i održavanja opreme - perionica (JN male vrednosti br. 12/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 24.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme u Odseku za higijensko održavanje i serviranje hrane za period od godinu dana (JN 12/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.07.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka(JN 13/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijal (otvoreni postupak 1/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata (JN 6/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.07.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JN male vrednosti 14/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 8/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 7/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima za nabavku infuzionih pumpi (otvoreni postupak 5/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja (JN male vrednosti 10/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku aparata za terapiju kiseonikom JN male vrednosti 11/2013.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za servisiranje i poravku medicinske opreme DRÄGER, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora Servisiranje medicinske opreme IVEX pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2013
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora JN male vrednosti 4/2013 tekstilni materijal
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje da nije zaključen ugovor JN male vrednosti 9/2013 aparati za terapiju kiseonikom
Obaveštenje da nije zaključen ugovor

 • 02.07.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za energente otvoreni postupak 3/2013
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 • 26.06.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku toalet papira i papirnih ubrusa za ruke (JN male vrednosti 7/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.06.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku kardiorespiratornih monitora u otvorenom postupku JN 6/2013
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.06.2013.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JN male vrednosti 3/2013)
Obaveštenje o zaključenju ugovora

 • 19.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otvoreni postupak)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za na bavku aparata za terapiju kiseonikom (JN male vrednosti br. 9/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 u otovorenom postupku)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2013.
Odgovor na dodatna pitanja u vezi nabavke energenata u otvorenom postupku 3/2013
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.06.2013.
Medicinska oprema - aparat za terapiju kiseonikom (JN male vrednosti 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2013.
Dva odgovora za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otovoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje MLS
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje CUMMINS

 • 07.06.2013.
Papirne pelene (JN male vrednosti 8/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku lekova (JN 2/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku i servis medicinske opreme DRÄGER
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga servisa opreme IVEX
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2013.
Infuzione pumpe
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Dizel elektroagregat
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Energenti
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Papirni ubrusi za ruke
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Tekstilni materijal
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Sredstva za higijenu
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2013.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 4/2013)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.05.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (JN 1/2013)
za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala objavljena 29.04.2013. godine, vrši se na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, na sledeći način:

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude (JN 1/2013)
za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u količini za godinu dana u otvorenom postupku br. JN 1/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

Po zahtevu jednog od ponuđača br. 897 od 13.05.2013., Institut za neonatologiju dostavlja sledeće:

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi zahteva za dodatno obaveštenje br. 2494/13 od 18.05.2013.,  Institut dostavlja sledeći:

Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje

 • 24.05.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 7/2013)
koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku toalet papira u rolni u količini od 9.500 kom. i papirnih ubrusa za ruke u rolni, u količini od 8.000 kom. potrebnoj za godinu dana br. JN 7/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.05.2013.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (JN 5/2013)
Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dodelu ugovora za nabavku potrošnog materijala i rezervnih delova sa uslugom servisiranja i popravke medicinske opreme DRÄGER MEDICAL, za period od godinu dana br. JN 5/2013.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 3/2013)
za nabavku usluge osiguranja u javnoj nabavci male vrednosti br. JN 3/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

Po zahtevu za dodatnim informacijama br. 1060/4 od 22.05.2013., Institut za neonatologiju dostavlja odgovor:

Dodatne informacije

 • 30.04.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 2/2013)
za nabavku LEKOVA u količini od sedam meseci u otvorenom postupku br. JN 2/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija