Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Javne nabavke
 • 30.08.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku elektro, vodovodnog i bravarskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
 • 30.08.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku za nabavku sredstava za higijenu

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
 • 30.08.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku uslugu preuzimanje i zbrinjavanje hemijskog otpada sa potrošnim materijalom

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
 • 01.08.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku uslugu servisiranja lifta

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
 • 01.08.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku uslugu servisiranja maloteretnog lifta-za period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija

 • 03.07.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge ispitivanja parametara izvora zračenja

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 20.06.2023.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge - Servisiranja klima uredjaja -

Odluka o dodeli ugovora za nabavku
 • 31.05.2023.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjige -"Interferencije u medicinskoj biohemiji i laboratorijskoj medicini"-

Odluka o dodeli ugovora za nabavku
 • 18.05.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge periodičnih i preventivnih pregleda

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
 • 15.05.2023.

Poziv za podnošenje ponuda za uslugu izrade projekta za rekonstrukcijom postojeće hidrantske mreže

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 27.04.2023.

Odluka o dodeli ugovora za izvršenje radova na uređenju prostorija PR-a Instituta

Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 11.04.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu izrade megistralnih preparata (od supstanci Instituta)

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 07.04.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku servisiranje termotehničkih instalacija i postojenja

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 30.03.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sanitarnih i prethodnih i preventivnih pregleda

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 29.03.2023.

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge ostali magistralni preparati

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 29.03.2023.

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge pripreme kapsuliranja praškova

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge
 • 29.03.2023.

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge servisiranja dizel agregata

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za servis agregata
 • 24.03.2023.

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge servisiranja sistema za digitalnu radiografiju FUJI CR

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za digitalnu radiofrafiju FUJI CR
 • 24.03.2023.

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku tekstilnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala
 • 16.11.2022.

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku sredstava za mašinsko pranje

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje
 • 12.09.2022.

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija u Odseku za higijensko održavanje i serviranje hrane za period od dvanaest meseci

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu
 • 29.08.2022.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu
 • 26.08.2022.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku elektro, vodovodnog i bravarskog materijala
 • 08.08.2022.

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge godišnjeg ispitivanja parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja u Odseku za radiološku, ultrazvučnu i EEG dijagnostiku (2 mobilna Rtg aparata)

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o nabavci usluge ispitivanja parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja u Odseku za radiološku, ultrazvučnu i EEG dijagnostiku
 • 05.08.2022.

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila
 • 18.07.2022.

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge preuzimanje i zbrinavanje hemijskog otpada

Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponuda
Tehnička specifikacija
 • 07.06.2022.
Odluka za nabavku štampanog materijala
Odluka o dodeli ugovora
 • 02.06.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku mehanickog čišćenja dimnjaka
Odluka o dodeli ugovora
 • 30.05.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja
Odluka o dodeli ugovora
 • 11.05.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge arhiviranja papirne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
 • 07.03.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala
Odluka o dodeli ugovora
 • 04.03.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sistema za kompjuterizovanu radiografiju na FUJI CR sistemu
Odluka o dodeli ugovora
 • 02.03.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka
Odluka o dodeli ugovora
 • 25.02.2022.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja i nadogradnje softvera za kompjuterizovanu radiografiju na FUJI CR sistemu
Odluka o dodeli ugovora
 • 08.02.2022.
Odluka plana javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka plana javnih nabavki za 2022. godinu
Plan nabavki za 2022. god.
 • 22.12.2021.
Odluka za nabavku usluge servisiranja aparata za suvi sterilizator
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 20.12.2021.
Odluka o JN broj 78 i 79
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 24.11.2021.
Odluka za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 11.08.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 30.07.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 21.07.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 14.05.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 20.04.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 11.03.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 20.02.2021.
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 • 04.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja, JNMV 28/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 6/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 5/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora, JNMV 27/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 6/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 5/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 30/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora, JNMV 27/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja, JNMV 28/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 24/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, otvoreni postupak 4/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 26/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 30/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 25/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnog subkutanog rezervoara, JNMV 29/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 24/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 26/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača w, Švajcarska, JNMV 25/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog subkutanog rezervoara, JNMV 29/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 4/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 27/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja termotehničkih instalacija, JNMV 23/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 19/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme raznih proizvođača, JNMV 26/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku servis laboratorijske opreme u otvorenom postupku 2/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 5/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 6/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 30/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja, JNMV 28/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 24/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku neonatalnih subkutanih rezervoara, JNMV 29/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi Medela AG, Švajcarska. JNMV 25/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, u otvorenom postupku 3/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija, JNMV 23/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora, JNMV 15/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.06.2020.
Odluka o obustavi postupka i Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku magistralnih preparata JNMV 20/2020.
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 18.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, u otvorenom postupku 3/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 14/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašine proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 22/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada,
- Neopuff u količini od 1 komad sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci,u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene, JNMV 12/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanje termotehničkih instalacija JNMV 23/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašine proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 22/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala, JNMV 13/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće, JNMV 21/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Respirator FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 18/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja:
1. hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 37 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala period od dvanaest meseci,
2. Inkubatora INCU I, proizvođača ATOM, Japan, u količini od 1 komad sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci, JNMV 17/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 19/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 14/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, JNMV 16/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, JNMV 16/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku servis laboratorijske opreme, otvoreni postupak 2/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće, JNMV 21/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda, JNMV 11/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja informacionog sistema HELIANT JNMV 10/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Respirator FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 18/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aspiratora i protokomera, JNMV 17/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora, JNMV 15/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata, JNMV 20/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala, JNMV 13/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.05.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda, JNMV 19/2020.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka

 • 26.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene, JNMV 12/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, otvoreni postupak 4/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašine proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 22/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 19/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće, JNMV 21/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja informacionog sistema HELIANT, laboratorijskog informacionog sistema INFOLAB LIS, i programa MONEO MODUL, robno materijalno poslovanje za period od šest meseci, JNMV 10/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada,
- Neopuff u količini od 1 komad sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci,u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2020
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Respirator FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 18/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.05.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 14/2020.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 19.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora, JNMV 15/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV 16/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja hirurških aspiratora, protokomera i inkubatora, JNMV 17/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 14/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala, JNMV 13/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.05.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge održavanje higijene u Institutu za neonatologiju, JNMV 12/2020.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja, JNMV 6/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja higijene, JNMV 12/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, u otvorenom postupku 3/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja informacionog sistema HELIANT, laboratorijskog informacionog sistema INFOLAB LIS, i programa MONEO MODUL, robno materijalno poslovanje za period od šest meseci, JNMV 10/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 8/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2020.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2020.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda, JNMV 11/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 9/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.04.2020.
Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja, JNMV 6/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 8/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 9/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumetacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 11/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
Partija 7 - Etaloniranje pipeta,
u otvorenom postupku javne nabavke broj 2/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 3/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T za period od dvanaest meseci, JNMV 7/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL, otvoreni postupak 1/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja agregata, JNMV 7/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašine za pranje bočica, JNMV 4/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 8/2020
Obaveštenje o produženju roka

 • 19.03.2020.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku servisiranja klima uređaja, JNMV 6/2020
Obaveštenje o produženju roka

 • 19.03.2020.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 9/2020
Obaveštenje o produženju roka

 • 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tonera, JNMV 1/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 9/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja uređaja za hemijsku pripremu vode PRESTIZ maxi 4500, proizvođača GEYSER, Rusija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana, javna nabavka male vrednosti 8/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja, JNMV 6/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2020.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 1/2020.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 12.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašine za pranje bočica WD6010 proizvođača SMEG, Italija, za period od dvanaest meseci, JNMV 4/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju, JNMV 2/2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.03.2020.
Odluka o obustavi postupka i Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci, JNMV 5/2020
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 11.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 3/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.03.2020.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 10.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja dizel agregata VOLVO POWER LINK VO 165 K.A.T. JNMV 7/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 2/2020.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tonera, JNMV 1/2020
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postrupku 16/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 3/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge održavanja softvera za kompjuterizovanu radiografiju na FUJI CR sistemu, JNMV 2/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL, u otvorenom postupku 1/2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tonera, JNMV 1/2020
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova van liste u otvorenom postupku 18/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku preparata koji se koriste u totalnoj parenteralnoj ishrani u otvorenom postupku 17/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinske opreme JNMV 49/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 45/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 16/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada,
- Neopuff u količini od 1 komad sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od četiri meseca, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku preparata koji se koriste u totalnoj parenteralnoj ishrani u otvorenom postupku 17/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova van liste u otvorenom postupku 18/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.01.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja programskog modula P.M. e-dosije, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 6/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.01.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 16/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 21.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku preparata koji se koriste u totalnoj parenteralnoj ishrani u otvorenom postupku 17/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.01.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1 i 2 za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za pojašnjenje broj 2

 • 16.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada,
- Neopuff u količini od 1 komad sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od četiri meseca, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2019
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 46/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinske opreme u otvorenom postupku 15/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinske opreme, JNMV 49/2019
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Senzora SpO2, JNMV 48/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.01.2020.
Izmena konkunkursne dokumentacije za nabavku preparata koji se koriste u totalnoj parenteralnoj ishrani, otvoreni postupak 17/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 10.01.2020.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 16/2019.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 09.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, JNMV 43/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 47/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 19/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja programskog modula P.M e-dosije, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 6/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku Senzora SpO2, JNMV 48/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - četiri respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.12.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada,
- Neopuff u količini od 1 komad sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od četiri meseca, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2019
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku preparata koji se primenjuju u totalnoj parenteralnoj ishrani.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova van liste u otvorenom postupku broj 18/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinske opreme, JNMV 49/2019
Izmena konkursne dokumentacije

 • 26.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 16/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci, JNMV 44/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.12.2019.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku Senzora SpO2, JNMV 48/2019.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 24.12.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja programskog modula P.M. e-dosije, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 24.12.2019.
Poziv za podnopenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinske opreme, JNMV 49/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača Samsung Medison, Koreja, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenja ponuda, 4/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja EEG aparata, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 3/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala, JNMV 45/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku Senzora SpO2 JNMV 48/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 46/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 47/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinske opreme u otvorenom postupku 15/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - četiri respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 45/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci, JNMV 44/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača Samsung Medison Co, Ltd, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, 4/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 47/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju, JNMV 46/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, JNMV 43/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.11.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd. Koreja, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2019.
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija

 • 26.11.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - četiri respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2019.
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija

 • 22.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci, JNMV 42/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.11.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci, JNMV 44/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.11.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COMAMS S.R.L. Italija, JNMV 43/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laringoskopa u otvorenom postupku 14/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata u pregovaračkom postupku broj 3/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci, JNMV 42/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.11.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 3/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.11.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinske opreme u otvorenom postupku broj 15/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, JNMV 42/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 06.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.11.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku - dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, JNMV 42/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog potrošnog materijala, JNMV 41/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laringoskopa u otvorenom postupku 14/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača, JNMV 40/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinske opreme u otvorenom postupku 11/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.10.2019.
U prilogu Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog potrošnog materijala, JNMV 41/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 13/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača, JNMV 40/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih gasova u otvorenom postupku 13/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.10.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog potrošnog materijala, JNMV 41/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laringoskopa u otvorenom postupku 10/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku oftalmoskopskog seta sa retinoskopom u otvorenom postupku 9/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.10.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIK MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od dvanaest meseci, JNMV 40/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere, JNMV 38/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora JN medicinske opreme u otvorenom postupku broj 11/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.09.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laringoskopskog seta za pedijatriju u otvorenom postupku 14/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 35/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku larinoskopskog seta za pedijatriju u otvorenom postupku 10/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala, JNMV 35/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, JNMV 39/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere, JNMV 38/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.09.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja, JNMV 31/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, JNMV 39/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.09.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih gasova u otvorenom postupku 13/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.09.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku oftalmoskopskog seta sa retinoskopom u otvorenom postupku broj 9/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere, JNMV 38/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala, JNMV 35/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 8/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE, JNMV 39/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 37/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinske opreme u otvorenom postupku broj 11/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora proizvođača STERIFEED, JNMV 36/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.08.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku laringoskopskog seta pedijatrijskog u otvorenom postupku 10/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 8/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 28/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 33/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za servis pumpi za grudi JNMV 32/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2019.
Izmena odluke o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja JNMV 31/2019.
Izmena odluke o dodeli ugovora

 • 06.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, JNMV 29/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja, JNMV 31/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora, JNMV 36/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pumpi za grudi, JNMV 32/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 37/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 34/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanje hemijskog otpada, JNMV 30/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku oftalmoskopa u otvorenom postupku 9/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 34/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 33/2019
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laringoskopskog seta za pedijatriju u otvorenom postupku 10/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 28/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, JNMV 29/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanje i zbrinjavanje hemijskog otpada, JNMV 30/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.07.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 33/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja, JNMV 31/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnih mehaničkih ventilatora u otvorenom postupku 7/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.07.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 33/2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem

 • 19.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 37/2019.
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 18.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 37/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 28/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 17.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku servisiranja pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 32/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 36/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu, JNMV 33/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 34/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala JNMV 29/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.07.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode JNMV 28/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 30/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 8/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku održavanja higijene, JNMV 16/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 28/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode JNMV 8/2019.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 08.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme , JNMV 27/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.07.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora (3 kom) otvoreni postupak 7/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala, JNMV 23/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene angažovanjem radnika iz servisne službe, JNMV 16/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 27/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, JNMV 22/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.06.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JNMV 27/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
Partija 7 - Etaloniranje pipeta
u otvorenom postupku javne nabavke broj 3/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata, JNMV 19/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija, JNMV 25/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 24/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.06.2019.>
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aspiratora, protokomera i inkubatora, JNMV 26/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 20/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, JNMV 22/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata JNMV, 19/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku uređaja za hemijsku pripremu vode, JNMV 8/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.06.2019.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 24/2019.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 04.06.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme, JNMV 27/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja informacionog sistema HELIANT, JNMV 7/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 21/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja i održavanja:
1. hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 37 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala period od dvanaest meseci,
2. Inkubatora INCU I, proizvođača ATOM, Japan, u količini od 1 komad sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV 26/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku neonatalnih mehaničkih ventilatora u otvorenom postupku broj 7/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 24/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija, JNMV 25/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 11/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 4/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbBH, za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 2/2019).
. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata, JNMV 19/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV 22/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala, JNMV 23/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.05.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije 1 i 2, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora, JNMV 20/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 6/2019.
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
Partija 7 - Etaloniranje pipeta
u otvorenom postupku javne nabavke broj 3/2019
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog materijala u otvorenom postupku 5/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora, JNMV 20/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog potrošnog materijala, JNMV 21/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.05.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 20.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 4/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja informacionig sistema HELIANT HEALTH, JNMV 7/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 15.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 6/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 15/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.05.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku JNMV 16/2019 za nabavku usluge - održavanja higijene angažovanjem radnika iz servisne službe u Institutu za neonatologiju.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i predhodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja bolničkog informacionog sistema HELIANT HEALTH JNMV 7/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL, u otvorenom postupku 1/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 17/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Neopuff u količini od 1 komad i
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluge održavanja higijene angažovanjem radnika iz servisne službe, JNMV 16/2019.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 07.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbBH, za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 2/2019).
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja dizel agregata, JNMV 14/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane JNMV 18/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluge održavanja higijene angažovanjem radnika iz servisne službe, JNMV 16/2019.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 25.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 17/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane JNMV 18/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 6/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 10/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2019
Izmena konkursne dokumentacije

 • 22.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i predhodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 15/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
Partija 7 - Etaloniranje pipeta
u otvorenom postupku javne nabavke broj 3/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 4/2019.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci, JNMV 9/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.04.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala, JNMV 17/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 17.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja dizel agregata, JNMV 14/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 17/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka, JNMV 18/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.04.2019.
U prilogu Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača ESAOTE, Italija, JNMV 6/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku 4/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Neopuff u količini od 1 komad i
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2019

Odluka o dodeli ugovora

 • 12.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 11/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 12/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci, JNMV 9/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 10/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja higijene angažovanjem radnika iz servisne službe, JNMV 16/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku 12/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL, u otvorenom postupku 1/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka JNMV 15/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.04.2019.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda JNMV 9/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 05.04.2019.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odluka izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 05.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja dizel agregata, JNMV 14/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.04.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 11/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.04.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda, JNMV 13/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 03.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 12/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda, JNMV 13/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 02.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova, JNMV 11/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbH, za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 2/2019).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba, JNMV 10/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.03.2019.
Izmena Konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci JNMV 9/2018
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci JNMV 9/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, otvoreni postupak 13/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računara i računarske opreme, JNMV 1/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.03.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 10 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850),
- Neopuff u količini od 1 komad i
- Optiflow sistem u količini od 2 komada,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata, proizvođača Esaote, JNMV 6/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 5/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS – CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitora, proizvođača Covidien – Medtronic, SAD, JNMV 3/2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 2/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.03.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 4/2019.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 18.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabnavku adaptirane mlečne formule, JNMV 5/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.03.2019.
Odluka o obustavi postupka za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 4/2019.
Odluka o obustavi postupka

 • 14.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju na FUJI CR sistemu , JNMV 2/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS – CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitora, proizvođača Covidien – Medtronic, SAD, JNMV 3/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.03.2019.
Odluka o dodeli ugovor za nabavku računara i računarske opreme, JNMV 1/2019.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.03.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge mehaničkog čišćenje dimnjaka, JNMV 4/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 07.03.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge mehaničkog čišćenje dimnjaka, JNMV 4/2019.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 06.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL, u otvorenom postupku 1/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača ESAOTE, Italija, JNMV 6/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacia za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 5/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka, JNMV 4/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS – CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitora, proizvođača Covidien – Medtronic, SAD, JNMV 3/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju na FUJI CR sistemu, JNMV 2/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.02.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računara i računarske opreme JNMV 1/2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 48/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće, JNMV 51/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.02.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 31.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 30.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 30.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 52/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja programskog modula (P.M.) e-dosije u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.01.2019.
Odluka o dodeli ugovor za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 12/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 28.01.2019.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 28.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija, JNMV 50/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 18.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće JNMV 51/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 52/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 15.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala, JNMV 48/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula, JNMV 45/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 11.01.2019.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja programskog modula P.M. e-dosije, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda broj 7/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci, JNMV 49/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja uz aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.01.2019.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 52/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci, JNMV 49/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija, JNMV 50/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja programskog modula (P.M) e-dosije u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2018.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 31.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 13/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće JNMV 46/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće JNMV 51/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.12.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 48/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 25.12.2018.
Izmena Konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 48/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 25.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarske opreme JNMV 47/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 12/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.12.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala, JNMV 48/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 21.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 45/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 48/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - orignalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i NeoCare medical products JNMV 49/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS, S.R.L. Italija, JNMV 50/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, za period od godinu dana JN 6/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 44/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računarske opreme, JNMV 47/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.12.2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dobara - računara i računarske opreme JNMV br. 47/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće JNMV 46/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.12.2018.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, za period od godinu dana JN 6/2018.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 07.12.2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 45/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - računara i računarske opreme u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV br. 47/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 44/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 45/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.11.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarske opreme JNMV 43/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci, JNMV 42/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće JNMV 46/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 44/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisirnja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju JNMV 42/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 15.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 02.11.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2 Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje

 • 01.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.11.2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 30.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 42/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računara i računarske opreme JNMV 43/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 26.10.2018.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora (2 kom) u otvorenom postupku broj 9/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otovrenom postupku broj 11/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 11/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 41/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.10.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 08.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog respiratora u otvorenom postupku broj 9/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.09.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku neonatalnog respiratora u otvorenom postupku 9/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 25.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku broj 10/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.09.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 04.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku seta za hemijsku pripremu vode, JNMV 38/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku broj 11/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora JNMV 33/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursan dokumentacija za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 9/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.08.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 29.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 JNMV 40/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.08.2018.
Poziv za ponošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 39/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.08.2018.
Odgovor na zahrev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 39/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog biohemijskog analizatora u otvorenom postupku 10/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 38/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 37/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 33/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora, JNMV 34/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 37/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.08.2018.
Odluuka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 02.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci, JNMV 31/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2018.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.07.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sredstava za mašinsko pranje med. pot. materijala JNMV 37/2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 31.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.07.2018.
Odluka o obustavi postupka i Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 27.07.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku senzora SpO2 JNMV 34/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijal JNMV 37/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku seta za hemijsku pripremu vode JNMV 36/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.07.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavk uusluge servisa medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018..
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 24.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 31/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (raznih proizvođača) JNMV 35/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora JNMV 34/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 8/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018..
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 37 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV 26/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.07.2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošen Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja JNMV 30/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku servisiranja pumpi za grudi, proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, JNMV 31/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 32/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.07.2018.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, JNMV 33/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 29/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 27/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za održavanje termotehničkih instalacija JNMV broj 19/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarske opreme JNMV broj 20/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala JNMV broj 24/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača CA-MI, Italija i ATOM, Japan JNMV 26/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNMV 27/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 25/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2018.>
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 6/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašine STELCO, Italija, JNMV 23/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.06.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku servisiranje laboratorijske opreme u otvorenom postupku 4/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.06.2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV22/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača CA-MI, Italija i ATOM, Japan JNMV 26/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašine za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog potrošnog materijala, proizvođača STEELCO, Italija, JNMV 23/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala JNMV 27/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala JNMV 24/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska, JNMV 25/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme Primat, Slovenija JNMV 22/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.05.2018.
U prilogu Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska; u otvorenom postupku 4/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.05.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 23.05.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme proizvođača GE HEALTHCARE i ACUTRONIC, JNMV 25/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog potrošnog materijala JNMV 23/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računarske opreme JNMV 19/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilanog materijala JNMV 24/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 21/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija, JNMV 22/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 16/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 10/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku 1/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka JNMV 17/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih pregleda JNMV 18/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 16/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka JNMV 17/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 25.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme u otvorenom postupku 4/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisa klima uređaja JNMV 10/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene JNMV 12/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata JNMV 15/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 14/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku usluge servis klima uređaja JNMV 10/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka JNMV 17/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.04.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, u otvorenom postupku 2/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 16.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 13.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 12/2018.
Одлука о додели уговора

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 3/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 16/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 13/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servis klima uređaja JNMV 10/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.04.2018.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2

 • 03.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 12/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 8/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba JNMV 9/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 11/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2018.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala za partije 5, 18A, 21 i 27 u otvorenom postupku 12/2017
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora

 • 28.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptirane mlečne formule JNMV 8/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci, JNMV 2/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja bolničkog informacionog sistema HELIANT HEALTH, JNMV 4/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 22.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 12/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara računara i računarske opreme JNMV 7/2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 21.03.2018.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinsku opremu proizvođača Drager medical GmbH, u otvorenom postupku 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.03.2018.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara potrošnog materijala i usluge servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju proizvođača Fisher & Paykel Healthcare, Novi Zeland u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2018
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 20.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 6/2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptirane mlečne formule za umanjenje simptoma reguritacije za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase JNMV 8/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka JNMV 1/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju JNMV 6/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku računara i računarske opreme JNMV 7/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka, za period od dvanaest meseci JNMV 202018.
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2018.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.03.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JNMV 5/2018
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 02.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja softvera za digitalnu radiografiju na FUJI CR sistemu JNMV 6/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, JNMV 5/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 1/2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja bolničkog informacionog sistema HELIANT HEALTH JNMV 4/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimanjaka JNMV 1/2018
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci JNMV 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana JNMV 3/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2018
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka JNMV 1/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.02.2018.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 01.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2018
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 26.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija, JNMV 55/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products JNMV 54/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Senzora SpO2 (partija 2 i 3) JNMV 36/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.01.2018.
Odluka o izmeni ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Instiotutu za neonatologiju JNMV 15/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.01.2018.
Odgovori na zahteve za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje br. 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje br. 2

 • 10.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL Italija JNMV 55/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products JNMV 54/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 51/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 12/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 12/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci JNMV 54/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina proizvođača COBAMS, SRL, Italija JNMV 55/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.12.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.12.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 22.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora PONOVLJENA za nabavku Senzora SpO2, JNMV 36/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.12.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala JNMV 53/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 11/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku suvog sterilizatora JNMV 52/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novoređenčad male telesne mase JNMV 51/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.12.2017.
Izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta nazalni CPAP u količini od 5 kom. u otvorenom postupku 9/2017.
Izveštaj o sprovedenom postupku

 • 06.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku mašine za pranje bočica za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku 10/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novoređenčad male telesne mase JNMV 51/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta nCPAP otvoreni postupak 9/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku broj 10/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.11.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - suvih sterilizatora JNMV 48/2017.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 23.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja EEG aparata proizvođača Sigma Medizin Technik, Nemačka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.11.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje JNMV50/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 14.11.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa ter modezinfekcijom otvoreni postupak broj 10/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 • 14.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.11.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku suvih sterilizatora JNMV 48/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.11.2017.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 50/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd., Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova - adaptacija i ugradnja instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha na II Odeljenju specijalizovanje nege Instituta za neonatologiju JNMV 46/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.11.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 07.11.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2017)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 07.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja za INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER monitor, proizvođača Covidien - Medtronic, SAD, za period od šest meseci (JNMV 49/2017).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - suvih sterilizatora, JNMV 48/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 47/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG proizvođača SIGMA MEDIZIN TECHNIK, sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda redni broj 6/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.10.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja EEG aparata proizvođača SIGMA MEDIZIN TECHNIK, Nemačka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2017)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju novorođenčeta Nazalni CPAP u količini od 5 komada (otvoreni postupak broj 9/2017).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2017.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci usluge servisiranja i popravki EEG aparata pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016
Odluka o izmeni ugovora

 • 24.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova – instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha JNMV 46/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata Samsung Medison Mysono U6 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku mašine za pranje bočica sa priborom za ishranu sa termodezinfekcijom u otvorenom postupku br. 10/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 44/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - adaptacija i ugradnja instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha na Drugom odeljenju specijalizovane nege Instituta za neonatologiju JNMV broj 46/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.10.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 06.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača JNMV 44/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.10.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 02.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 45/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tonera za laserske štampače JNMV 43/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.09.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja biomedicinskog zamrzivača JNMV 44/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.09.2017.
Одлука о додели уговора за набавку тонера за ласерске штампаче ЈНМВ 43/2017.
Одлука о додели уговора

 • 14.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.09.2017.
Odgovori na pitanja dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku tonera za laserske štampače JNMV 43/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.09.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB, model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 4/2017.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.09.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tonera za laserske printere JNMV 43/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora proizvođača MAQUET EQUIPMENT CARE AB u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 04.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku protokomera JNMV 41/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (za partiju 1) JNMV 36/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.08.2017.
Odluka o izmeni ugovora za nabavku kancelarijskog nameštaja JNMV 24/2017.
Odluka o izmeni ugovora

 • 29.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 24.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku protokomera JNMV 41/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.08.2017.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova u otvorenom postupku 8/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.08.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 • 16.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere JNMV 42/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za terapiju kiseonikom sa jednom i dve glave JNMV 41/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 37/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.08.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 04.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku Senzora SpO2 JNMV 36/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata Vivid S5 JNMV 39/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 37/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.07.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci JNMV 38/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, JNMV 39/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku termostata za materijal za bakteriologiju JNMV 28/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 34/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 24.07.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 21.07.2017.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV37/2017.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.07.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacijeza nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 37/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 20.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku osiguranja imovine, lica i motornih vozila JNMV 40/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.07.2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2017.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 19.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratora proizvođača Viasys Sensor Medics USA JNMV 38/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE JNMV 39/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisa medicinske opreme JNMV 37/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora JNMV 36/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 12.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora JNMV 32/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku 7/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada, JNMV 34/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael , za period od dvanaest meseci JNMV 35/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku blefarostata JNMV 29/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 30/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci JNMV 31/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada JNMV 34/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu JNMV 33/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme JNMV 27/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90 proizvođača STERIFEED JNMV 32/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.06.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku termostata za materijala za bakteriologiju JNMV 28/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.06.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorisjog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 19.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja:
1. hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francuska u količini od 12 komada za sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci
2. Inkubatora INCU I, proizvođača ATOM, Japan, u količini od 1 komad sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV 26/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci JNMV 31/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala sa isporukom i montažom JNMV 24/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 30/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku blefarostata JNMV 29/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku termostata za materijal za bakteriologiju JNMV 28/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.06.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorisjog potrošnog materijala u otvorenom postupku 6/2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 31.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV broj 27/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 30.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JN br. 22/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, JNMV 25/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja hiruških aspiratora, protokomera i inkubatora JNMV 26/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka za period od dvanaest meseci JNMV 18/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.05.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci JNMV broj 27/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 19.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti broj 27/2017
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 19.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 25/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 16.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JN br. 22/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku za nabavku medicinskog gasa No-N2 mix 800 ppm JNMV 19/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala za period od dvanaest meseci, u otvorenom postupku broj JN 6/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme JNMV 27/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja hiruških aspiratora, protokomera i inkubatora JNMV 26/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 10.05.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem

 • 10.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku potrošnog materijala za TPI otvoreni postupak 2/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 24/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku kancelarijskog nameštaja sa montažom i isporukom JNMV 14/2017.
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog gasa No-N2 mix 800 ppm JNMV 19/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala JNMV 23/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja dizel agregata JNMV 13/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 – 4 kom i DASH 2000 – 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO – 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska,
za period od dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 25/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja laboratorijske opreme proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska i ABX Horiba, Francuska JNMV br. 22/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena JNMV 9/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane JNMV 18/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 6/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 28.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena JNMV 21/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.04.2017.
Odluka o obustavi postupka za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 14/2017.
Odluka o obustavi postupka za nabavku

 • 27.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkunkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane - gotovi obroci JNMV 18/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenje

 • 26.04.2017.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci medicinskih i tehničkih gasova JNMV 41/2016
Odluka o izmeni ugovora

 • 26.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija JNMV 20/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara medicinski gas NO-N2 mix 800 ppm u količini za pet meseci JNMV 19/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 26.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata JNMV 11/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 1/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka za period od dvanaest meseci JNMV 18/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija JNMV 16/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora JNMV 17/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 3/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 12/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda JNMV 7/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 15/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci JNMV 15/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za totalnu parenteralnu ishranu u otvorenom postupku 2/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge održavanja higijene u Institutu za neonatologiju JNMV 15/2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacione narukvice za bebe JNMV 4/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog nameštaja sa isporukom i montažom JNMV 14/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.04.2017.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluge - održavanja higijene u postupku javne nabavke male vrednosti broj 15/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 10.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (JNMV 13/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 5/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge - održavanja higijene u Institutu za neonatologiju za period od šest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti (JNMV br. 15/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.04.2017.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 3/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otovorenom postupku 1/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbH, za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 4/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 12/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 03.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.03.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 29.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 9/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.03.2017.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otovorenom postupku 1/2017
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije

 • 27.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatanih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
 • 23.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (JNMV 13/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 12/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
- hematološkog aparata ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 17.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 16.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017).
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 16.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 10/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe. (JNMV 4/2017).
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 15.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 9/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 7/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 6/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama(MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog potrošnog materijala – neonatalnih subkutanih rezervoara (JNMV 5/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2017.
Odluka o stavljanju van snage odluke o dodeli ugvora i odluke o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016.
Odluka o stavljanju van snage odluke o dodeli ugovora

 • 08.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku servisiranja laboratorijske opreme proizvođača ROCHE u otvorenom postupku 3/2017
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za totalnu parenteralnu ishranu Otvoreni postupak 2/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska
- hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.03.2017.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 3/2017
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.03.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 02.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potroštnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, za period od dvanaest meseci (JNMV 3/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 3/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.03.2017.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2017
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 24.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska
Partija 2 - hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 24.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2017)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku 1/2017
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2017.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za nabavku lekova u otvorenom postupku 8/2016
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 • 03.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 53/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.01.2017.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 16.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 52/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2017.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2

 • 11.01.2017.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 11.01.2017.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2017.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku br 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 30.12.2016.
Tri odgovora na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 3

 • 30.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 30.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 53/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.12.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje - broj 2

 • 29.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 52/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 9/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 54/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 20.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimanjaka (JNMV 53/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja inkubatora proizvođača COBAMS SRL, Italija (JNMV 52/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od dvanaest meseci (JNMV 51/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 15.12.2016.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 12.12.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku (broj JN 9/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dezinfekcionih sredstava (JNMV 49/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku broj 8/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 50/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova – izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 48/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju JNMV 49/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 15.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova - izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju JNMV 48/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.11.2016.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 49/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od dvanaest meseci JNMV 46/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - izvođenje radova u suterenu – hodnik kod kotlarnice i pripadajući mokri čvor, stepenišni prostor kod laboratorije i popravka dela dvorišne fasade na objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 48/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju majki Instituta za neonatologiju (JNMV 45/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja biomedicinskih zamrzivača (JNMV 46/2016).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 47/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenjuza majke dojilje u Institutu za neonatologiju JNMV 45/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača JNMV 46/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje Instituta za neonatologiju JNMV 45/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sonde za postojeći Samsung Medison MySono U6 ultrazvučni aparat, za preglede CNS-a i kardiološke preglede dece u količini od 1 komad u otvorenom postupku broj 7/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.10.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 07.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (JNMV 43/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku špric infuzionih pumpi (JNMV 44/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora (JNMV 43/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku broj 5/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja UZ aparata VIVID S5 proizvođača GE HEALTHCARE (JNMV 42/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6 u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku broj 6/2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.09.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupku i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 5/2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 16.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana (JNMV 42/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 41/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 6/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sonde za ultrazvučni aparat u otvorenom postupku 7/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 35/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.09.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata VIVID S5, proizvođača GE HEALTHCARE, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana (JNMV 42/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 41/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana 3/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - medicinskih i tehničkih gasova, u količini za 12 meseci u postupku male vrednosti (javna nabavka br. 41/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 18.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 37/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 11.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 5/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za davanje azotmonoksida preko mehaničkog ventilatora u otvorenom postupku 6/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sonde za postojeći Samsung Medison MySono U6 ultrazvučni aparat za preglede CNSa i kardiološke preglede dece u otvorenom postupku 7/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog potrošnog materijala stoma programa (JNMV 38/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 04.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field, proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, SAD, za period od dvanaest meseci (JNMV 40/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 03.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite imovine i lica (JNMV 34/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 37/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva u otvorenom postupku broj 4/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog potrošnog materijala - stoma programa (JNMV 38/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratorora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 01.08.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE, Italija, sa nabavkom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2016
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 01.08.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija, za period od dvanaest meseci (JNMV 39/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.08.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem br. 1
Odgovor br. 2
Odgovor br. 3
Odgovor br. 4
Odgovor br. 5
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.08.2016.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 35/2016)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 29.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 34/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 27.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.07.2016.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata, proizvođača ESAOTE, Italija broj 3/2016
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 26.07.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 37/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 21.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja neinvazivnog neonatalnog respiratora Infant Flow Sipap proizvođača Viasys - Sensor Medics, SAD, u količini od dva komada, za period od dvanaest meseci (JNMV 36/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog potrošnog materijala - stoma programa (JNMV 38/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala (JNMV 37/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite imovine i lica (JNMV 34/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku 4/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 08.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT, za period od dvanaest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.07.2016.
Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku goriva u otvorenom postupku javne nabavavke broj 4/2016
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 28.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku blefarostata (JNMV 30/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci (JNMV 33/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 24.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.06.2016.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme - šest respiratora proizvođača "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", model SERVO-I INFANT u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj javne nabavke 2/2016
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 23.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala, rezervnih delova i usluga servisiranja aparata za indukovanu neinvazivnu hipotermiju, proizvođača MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Izrael, za period od dvanaest meseci JNMV 33/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 32/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.06.2016.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 3/2016)
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 • 20.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i Neopuff u količini od 1 komad, sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska (JNMV 27/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 30/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 14.06.2016
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 13.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 13.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.06.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora S90, proizvođača STERIFEED, za period od dvanaest meseci (JNMV 32/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
- Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
- Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.06.2016.
Odovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 07.06.2016.
Odovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 28/2016)

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 07.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge preuzimanja i zbrinjavanja hemijskog otpada (JNMV 31/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.06.2016
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za nabavku sredstava za higijenu JNMV 28/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 03.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku goriva u otvorenom postupku broj 4/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci (JNMV 27/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 02.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku blefarostata (JNMV 30/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papirnih pelena (JNMV 20/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 25/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku hidrofiber obloge sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra i pojačane dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 10x10 cm u količini od 50 komada (JNMV 29/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 1/2016

Odluka o dodeli ugovora

 • 31.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska,
za period od godinu dana (JNMV 26/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
-Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
-Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja pumpi za grudi Symphony i ručnih pumpi za grudi proizvođača MEDELA AG, Švajcarska, za period od dvanaest meseci (JNMV 27/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska,
za period od godinu dana (JNMV 26/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 25/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 23.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2016.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 1/2016
Izmena konkursne dokumentacije

 • 19.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku javne nabavke 3/2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.05.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 24/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 18.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.05.2016.
U prilogu Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja opreme:
-Monitori DASH 3000 - 4 kom i DASH 2000 - 1 kom, proizvođača GE Healthcare, Finska
-Monitor FABIAN HFO - 1 kom, proizvođača Acutronic Medical Systems AG, Švajcarska
za period od dvanaest meseci (JNMV 22/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.05.2016.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to:
- BUBBLE CPAP u količini od 5 komada sa ovlaživačkim jedinicama (MR 850) i
- Neopuff u količini od 1 komad,
sve proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, za period od šest meseci (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2016)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 16.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 25/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana, i to:
- gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;
- hematološki aparat ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Francuska (JNMV 26/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.05.2016.
Poziv za podnošenje p Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće JNMV 24/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 23/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 10.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 20/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 09.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.05.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 3/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 2/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 05.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 26.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 22.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV broj 18/2016
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna kokumentacija za novu javnu nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 14/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.04.2016.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku bolesničke hrane (19/2016 JNMV)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 20.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena u količini potrebnoj za dvanaest meseci(20/2016 JNMV)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 20.04.2016.
Odluka o odbijanju ponude za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 12/2016)
Odluka o odbijanju ponude

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 1 Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 18.04.2016.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.04.2016.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (19/2016 JNMV)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 15.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 14.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV14/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 2/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 13.04.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 13.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical (otvoreni postupak 4/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 12.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane - gotovih obroka (JNMV 19/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 18/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.04.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 07.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 15/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 senzora (JNMV 16/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.04.2016.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 17/2016)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.04.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 05.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 3/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 14/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme proizvođača PRIMAT, Slovenija (JNMV 13/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna kokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog azot oksida, tip NO-A, proizvođača EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci (JNMV 12/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.03.2016.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašenjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sanitarnih i prethodnih i periodičnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašenjenjem

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 7/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Odluka o dodeli ugovora

 • 28.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 9/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.03.2016.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge sanitarnih i preventivnih pregleda (JNMV 6/2016)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 682/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 682/8

 • 28.03.2016.
Izmena konkursne dokumentacije, Izmenjena konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda javna nabavka sanitarnih i prethodnh i periodičnih pregleda JNMV 6/2016
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 24.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge sanitarnih i preventivnih pregleda (JNMV 6/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 22.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 22.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala JNMV 9/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja klima uređaja JNMV 7/2016.
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016).
Odluka o dodeli ugovora

 • 21.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija,
za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2016).
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 11.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 10/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 11/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje medicinskog potrošnog materijala (JNMV 9/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
- hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan,
za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2016)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 8/2016).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 7/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (JNMV 5/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.03.2016.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GmbH za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 4/2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 2/2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.03.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 01.03.2016.
Odluka o dodeli uovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
Partija 2- hematološki aparata ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2016)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.03.2016.
Odluka o dodeli uovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
-poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija, za period od dvanaest meseci (JNMV 2/2016).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL otvoreni postupak 7/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 23.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.02.2016.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme: - poluautomatski biohemijski analizator BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 2/2016)
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 19.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
Partija 1 - biohemijski analizator MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska i
Partija 2 - hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan, za period od dvanaest meseci, u postupku javne nabavke male vrednosti, br. 1/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 19.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- poluautomatski biohemijski analizator BTF 350, proizvođača BIOSISTEM, Španija, za period od dvanaest meseci, (JNMV 2/2016)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 18.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche,
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku 1/2016
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 10.02.2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2015
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 03.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 29.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 5/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 29.01.2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

 • 27.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL (otvoreni postupak 7/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača COBAMS SRL; Italija (JNMV 40/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.01.2016.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupaku za javnu nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, otvoreni postupak javne nabavke broj 4/2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 • 13.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku 6/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 12.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.01.2016.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2015 (dva odgovora);
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2437/25
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2437/26
Izmena konkursne dokumentacije

 • 05.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2015.
Izmenjena konkursne konkursne za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, broj JN 4/2015 i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.
Izmena konkursne konkursne
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

 • 30.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml u količini od 500 fl, (JNMV 38/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija (JNMV 40/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 25.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 7/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekov Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.12.2015.
Odluka o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 13/2015 za dodelu ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci
Odluka o zaključenom ugovoru

 • 22.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku LEKOVA u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 21.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku LEKOVA u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3641/9

 • 18.12.2015.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka (javna nabavka male vrednosti 39/2015)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Obaveštenje o produžetku roka u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka za period od dvanaest meseci, broj 39/2015
Obaveštenje o produžetku roka

 • 17.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka (javna nabavka male vrednosti 39/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3636/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3636/8

 • 17.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3641/6

 • 17.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala u količini za dvanaest meseci, javna nabavka male vrednosti 41/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala, (javna nabavka male vrednosti 41/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/7
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/8
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3647/11

 • 17.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 15.12.2015.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 15.12.2015.
Odgovori na zahteve za dodatno pojašnje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/28
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/29
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 3059/30

 • 14.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabaku kancelarijskog materijala (JNMV 41/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL u otvorenom postupku broj 7/2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/20 Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 39/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija (JNMV 40/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2015.
Odgovor na Zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otovorenom postupku 5/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml (JNMV 38/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 04.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 3059/21 konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 3059/19 konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015

Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 03.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Adaptiranih mlečnih formula za prevremenu rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase u količini za dvanaest meseci (JNMV 37/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 01.12.2015.
Poziv za podnošenje ponude za nabavku lekova u otvorenom postupku (broj JN 6/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.12.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 26.11.2015.
Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija za nabavku aminokiselina 10% rastvor za infuziju a 100ml u količini za 3 meseca JNMV 38/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.11.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka i konkursna dokumentacija za javnu nabavku 13/2015 za dodelu ugovora za nabavku dobara - potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju i to: BUBBLE CPAP u količini od 4 komada i Neopuff, proizvođača "Fisher & Paykel" Healthcare, Novi Zeland, u količini od 1 komad, za period od šest meseci
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 17.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 17.11.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 5/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku linearne sonde za ultrazvučni aparat Vivid S5 proizvođača General Electric, JNMV 36/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula JNMV 37/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 12/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.11.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje javne nabavke adaptiranih mlečnih formula (JNMV 37/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.11.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 12/2015)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku linearne sonde za ultrazvučni aparat Vivid S5 proizvođača General Electric
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 06.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad male telesne mase (JNMV 37/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 02.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga servisiranja i popravki aparata Neurowerk EEG, proizvođača Sigma Medizin-Technik, Nemačka sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima za period od godinu dana u u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 16.10.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.10.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga - servisiranja i popravke biomedicinskih zamrzivača (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 i PANASONIC MDF-U537, proizvođača PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Holandija, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 11/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 01.10.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 10/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 9/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.09.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava ponuđača (otvoreni postupak 4/2015)
Obaveštenje o pokrenutom postupku

 • 11.09.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, otvoreni postupak JN 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, JNMV 30/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.09.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja fundus kamere RETCAM 3 Wide Field proizvođača CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, JNMV 30/2015,
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.08.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 4/2015
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 21.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih i tehničkih gasova (JNMV 34/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.08.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda broj 9/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja fundus kamere (JNMV 30/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 14.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 14/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku goriva u otvorenom postupku javne nabavke broj 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.08.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisno održavanje softverskih proizvoda i baza podataka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 9/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija

 • 11.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, otvoreni postupak JN 4/2015.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.08.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 32/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Obaveštenje o podnetom zahtevu

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 7/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača ESAOTE, Italija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica (JNMV 31/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 33/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 29/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical u otvorenom postupku 3/2015
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 20.07.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnih aparata MY LAB 5, MY LAB 30, proizvođača ESAOTE u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br 6/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 20.07.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja ultrazvučnog aparata SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, proizvođača SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Koreja, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br 7/2015.
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 8/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 1/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za oftalmologiju (blefarostati) JNMV 33/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja pasterizatora (JNMV 14/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisa UZ aparata, proizvođača ESAOTE
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja UZ aparata proizvođača SAMSUNG, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 7/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja (JNMV 32/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015).
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 29/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.07.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku goriva u otvorenom postupku 2/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 06.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača DRAGER MEDICAL GMBH u otvorenom postupku 3/2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 06.07.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JNMV 28/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

 • 06.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja opreme perionica (JNMV 26/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluge servisirawa mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme (JNMV 27/2015)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 03.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme (JNMV 31/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (5 kom.), DASH 2000 (1 kom.), proizvođača GE Healthcare Technologies, Finska i Fabian HFO (1 kom., )proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda broj 5/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.07.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 20/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i motornih vozila (JNMV 28/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uslugu servisiranja i održavanja hiruških aspiratora NEW ASKIR, proizvođača CA-MI, Italija, u količini od 37 komada i protokomera proizvođača Technologie Medicale, Francusk u količini od 12 komada sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 18/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratoriske opreme za period od godinu dana (JNMV 19/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 30.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku uslugu servisiranja aparata za skrining sluha u periodu od 12 meseci (JNMV 24/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o izmeni konkursne dokutacije za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

 • 19.06.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 16.06.2015.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015)
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 15.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva (otvoreni postupak 2/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JNMV 22/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja mašina za pranje flašica i dezinfekciju i sušenje opreme, proizvođača STEELCO, Italija
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Drager Medical GMBH (otvoreni postupak 3/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015).
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja opreme perionica (JNMV 26/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme (JNMV 25/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku radova – izvođenje radova na tekućem održavanju u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.06.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 08.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.06.2015.
Poziv za podnošenje ponude koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku tekstilnog materijala u količini potrebnoj za godinu dana (JNMV 20/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.06.2015.
Poziv za podnošenje ponude koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku sredstava za higijenu u količini potrebnoj za godinu dana (JNMV 23/2015).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i popravki špric pumpi i monitora (JNMV 13/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (4 kom.), DASH 2000 (1 kom.), Fabian HFO (1 kom.,) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (4 kom.), DASH 2000 (1 kom.), Fabian HFO (1 kom.,) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za srining sluha (JNMV 24/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 18/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 21/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 1/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.05.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 4/2015
Odluka o dodeli ugovora

 • 18.05.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava ponuđača vezano za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Obaveštenje o pokrenutom postupku

 • 14.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci (JNMV 21/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.05.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku radova na tekućem održavanju Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 13.05.2015.
Odgovor na zahev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 1/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 12/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja 6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana (JNMV 19/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.05.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radova – Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 17/2015)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 07.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 10/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova – špric pumpe i monitori (JNMV 13/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 30.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju JNMV 16/2015
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda vezano za javnu nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 24.04.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 4/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku alkohola medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 6/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2015.
Obaveštenje o pokrenutom postupku za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti 5/2015 za nabavku SpO2 senzora
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za aparate za mehaničku ventilaciju (JNMV 16/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.04.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha JNMV 11/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 12/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.04.2015.
Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 09.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije, Izmenu konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda vezano za javnu nabavku bolesničke hrane (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 08.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 1/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije za nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.04.2015.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2, odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 3 i izmena konkursne dokumentacije 2, vezano za javnu nabavku bolesničke hrane gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 2
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje 3
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.04.2015.
Oglas za prodaju rashodovane polovne medicinske opreme i nemedicinske opreme (prikupljanjem pisanih ponuda)
Oglas za prodaju

 • 07.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane – gotovih obroka (JNMV 15/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (JNMV 9/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 27.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala JNMV 7/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja aparata za skrining sluha (JNMV 11/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 10/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 13.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu beba (JNMV 8/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku magistralnih preparata (JNMV 9/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.03.2015.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 7/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku alkohola, medicinskog benzina i hidrogena (JNMV 6/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u otvorenom postupku javne nabavke broj 13/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.03.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacionih narukvica za bebe (JNMV 4/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 03.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku Senzora SpO2 (JNMV 5/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.03.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstva za dezinfekciju Dihlorizocijanurat–Na u količini za osam meseci (JNMV 2/2015)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 1/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku broj 15/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.02.2015.
Konkursna dokumentacija i obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala broj 20/2015
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada i identifikacione narukvice za bebe JNMV 4/2015
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za održavanje podova JNMV 3/2015
Izmena konkursne dokumentacije

 • 02.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci sredstava za održavanje podova broj 3/2015
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

 • 02.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska JNMV 1/2015
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.02.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 3/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 14/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.01.2015.
Obaveštenje i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 1/2015
Obaveštenje
Konkursna dokumentacija

 • 22.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku sredstva za dezinfekciju dihlorizocijanurat (JNMV 2/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.01.2015.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EL (otvoreni postupak 12/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja biohemijskog analizatora MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Francuska, za period od dvanaest meseci (JNMV 1/2015)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog NO, tip NO-A, proizvođač EKU Elektronik, Nemačka i aparata PulmonoxMini, proizvođača Messer Griesheim, Austrija, za period od dvanaest meseci.(JNMV 43/2014).
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:
- Analizatora sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche i
- Aparata za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche
za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br. JN 15/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 19.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za primenu inhalatornog NO (JNMV 43/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku štampanog materijala (JNMV 45/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 42/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.12.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.12.2014.
Dva odgovora na dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i izmena konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 1
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje broj 2
Izmena konkursne dokumentacije

 • 11.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 11.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 44/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku 13/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku štampanog materijala (JNMV 45/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 01.12.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 12/2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora (JNMV 40/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 42/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 • 01.12.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog u otvorenom postupku 12/2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 01.12.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora (JNMV 40/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora


 • 19.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog EVRO EL otvoreni postupak 12/2014
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.11.2014.
Poziv za podnošenje ponude nabavka usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija, za period od dvanaest meseci u javnoj nabavci male vrednosti (br. JN 40/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka broj 37/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije u vezi nabavke 12/2014
Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje

 • 06.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku javne nabavke broj 10/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.11.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova – izvođenje radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 36/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 04.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.11.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (otvoreni postupak 9/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (otvoreni postupak 12/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.11.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 04.11.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 39/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.10.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014)
Obaveštenje o produžetku roka

 • 24.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radne odeće i obuće (JNMV 38/2014).
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 21.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 37/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 21.10.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 37/2014).
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 17.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Izmena konkursne dokumentacije

 • 14.10.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka podnošenje ponuda za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme u otvorenom postupku 9/2014
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka podnošenje ponuda

 • 13.10.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku broj 11/2014.
Odgovor na zahtev pojašnjenje

 • 10.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku radova - izvođenje radova na popravci fasade i tekuće održavanje u objektu Instituta za neonatologiju (JNMV 36/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.10.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 07.10.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku dezinfekcionih sredstava (JNMV 35/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.10.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru zjavnoj nabavci usluge servisiranja EEG aparata (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 6/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.10.2014.
Izmenjeni odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Izmenjeni odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 01.10.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 23.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku automatskih špric pumpi (otvoreni postupak 3/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku 11/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.09.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 6/2014.
Odluka o dodeli ugovora

 • 19.09.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku broj 10/2014 i Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda

 • 16.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (otvoreni postupak 9/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 16.09.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 34/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.09.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku biomedicinskog zamrzivača u otvorenom postupku 10/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.09.2014.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za ponošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja EEG aparata (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za ponošenje ponuda 6/2014)
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.09.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme (otvoreni postupak 8/2014)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 04.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 35/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 01.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 34/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 27.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku biomedicinskog zamrzivača (otvoreni postupak 10/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV 30/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.08.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara –originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača DRÄGER MEDICAL GmbH (otvoreni postupak 7/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 15.08.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku torakalnih trokara sa drenom (JNMV 33/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 11.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JNMV 32/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 08.08.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Odluka o dodeli ugovora

 • 07.08.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja opreme u perionici Instituta (JNMV 28/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.08.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine i lica (JNMV 27/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge mahaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 29/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 30.07.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisnog održavanja softverskih proizvoda i baza podataka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 30.07.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 29.07.2014.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JNMV 29/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 29.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja motornih vozila (JNMV 31/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 28.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke usluge obezbeđenja (JNMV 30/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 24.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme u perionici Instituta (JNMV 28/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV030/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 23.07.2014.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja i protivpožarne zaštite (JNMV 24/2014)
Odluka o dodeli ugovora

 • 17.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku neonatalnih bakterioloških filtera (JNMV 26/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.07.2014.
Odluka o izboru i Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku za dodelu ugovora za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja za aparata: DASH 3000 (5 kom.), DASH 2000 (1 kom.), i Fabian HFO (1 kom.) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska, za period od godinu dana (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2014)
Odluka o izboru
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Frezenius Vial, Ardo, Viasys – Sensor Medics, Neo Care medical products, Medicon Instrumente za period od dvanaest meseci (otvoreni postupak 8/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.07.2014.
Oglas za prodaju (prikupljanjem pisanih ponuda) rashodovane polovne medicinske opreme i nemedicinske opreme
Oglas za prodaju

 • 10.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku tekstilnog materijal (JNMV 22/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 09.07.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite i imovine lica (JNMV 24/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 08.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije i obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 07.07.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 04.07.2013.
Konkursna dokumentacija – izmena za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 04.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja (JNMV 27/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila (JNMV 27/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i Konkursna dokumentacija izmenjena verzija za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme (otvoreni postupak JN 7/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Konkursna dokumentacija

 • 03.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku ultrazvučnog aparata sa doplerom (otvoreni postupak 2/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku foto lampi u otvorenom postupku 4/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 26.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača "Dräger Tehnika" za period od dvanaest meseci u otvorenom postupku (br.JN 7/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JNMV 25/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 20.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 20/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 20.06.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova u ovorenom postupku 5/2014
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku neonatalnih bakterioloških filtera (JNMV 26/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 13.06.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, i servisiranja pacijent monitora (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 11.06.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojasnjenje konkursne dokumentacije za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 22/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za servisiranje aparata za mehaničku ventilaciju (JNMV 21/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za higijenu (JNMV 23/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.06.2014.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku tekstilnog materijala (JNMV 22/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije, Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda a sve u vezi javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 28.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 27.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 22.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 19/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja špric pumpi i monitora (JNMV 8/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranje sterilizatora i destilatora (JNMV 6/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (JNMV 7/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 16.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku ultrazvučnog aparata sa dopllerom ( otvoreni postupak 2/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 13.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge srevisiranja aparata za mehaničku ventilaciju (JNMV 21/2014)
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 09.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi nabavke ultrazvuka sa doplerom (otvoreni postupak 2/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.05.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije i Izmena konkursne dokumentacije (JNMV 19/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima
Izmena konkursne dokumentacije

 • 08.05.2014.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci foto lampi (otvoreni postupak 482014)
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 08.05.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku radova na adaptaciji (JNMV 17/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.05.2014.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku foto lampi u otvorenom postupku 4/2014
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 06.05.2014.
Izmena konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku automatskih špric pumpi u otvorenom postupku 3/2014
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 • 06.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja hiruških aspiratora i protokomera (JNMV 19/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.04.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima i Izmena konkursne dokumentacije za nabavku automatskih špric pumpi (otvoreni postupak 3/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.04.2014.
Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjima i izmena konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke usluge servisiranja i održavanja špric pumpi i monitora (JNMV 8/2014)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje TRIVAX
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge održavanja termotehničkih instalacija (JNMV 20/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 29.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranje laboratorijske opreme (JNMV 15/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.04.2014.
OObaveštenje o dodeli ugovora za bolesničke hrane (javna nabavka male vrednosti 18/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku ultrazvučnog aparata sa dopllerom (otovoreni postupak 2/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za usluga,servisiranje klima uređaja (javna nabavka male vrednosti 13/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (JNMV 8/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (otvoreni postupak 5/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 23.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 6/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku preparata za negu beba (javna nabavka male vrednosti 12/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme za period od dvanaest meseci (JNMV 7/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala (JNMV 7/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane-gotovi obroci(javna nabavka male vrednosti 18/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku nazalnih kanila (javna nabavka male vrednosti 14/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku foto lampi – hladno svetlo (otvoreni postupak 4/2014), pozdrav Vesna
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala sa uslugom servisiranja i održavanja laboratorijske opreme, za period od godinu dana, (JNMV 15/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku magistralnih preparata (javna nabavka male vrednosti 5/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 08.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 07.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskih špric pumpi (otovoreni postupak 3/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.04.2014.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku bolesničke hrane (jnmv 16/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 04.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova na adaptaciji sanitarnih čvorova na Odeljenju izolacije, adaptaciji soba za medicinske sestre na istom odeljenju, adaptaciji sobe glavne sestre Instituta i Prijemne ambulante adm. deo. (JNMV 17/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 03.04.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JNMV 11/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja respiratora (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 31.03.2014.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 31.03.2014.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

 • 27.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja sterilizatora i destilatora (JNMV 6/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.03.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku specijalizovanih mlečnih formula (JNMV 10/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 25.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za četrnaestu javnu nabavku male vrednosti za nabavku nazalnih kanila
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.03.2014.
Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja klima uređaja (JNMV 13/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.03.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 4/2014)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JNMV 5/2014 nabavka MAGISTRALNIH PREPARATA.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 07.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku nazalnih kanila (JNMV 9/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku or. rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja medicinske opreme (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 06.03.2014.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JNMV 11/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2014.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 5/2014)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 05.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (otvoreni postupak 1/2014)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.02.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 30/2013 za nabavku kancelarijskog materijala.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 20.02.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za četvrtu javnu nabavku male vrednosti – sredstva za mašinsko pranje potrošnog materijala JNMV 4/2014.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za drugu JNMV br 2/2014, za nabavku mantila za zdravstvene radnike.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 34/2013 za izvođenje molersko farbarskih radova na tekućem održavanju dela odeljenja prijema i specijalizovanog transporta.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 03.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku za nabavljanje goriva u količini za tri meseca br 13/2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije – menja se obrazac 2., obrazac strukture cene. – za javnu nabavku male vrednosti 3/2014
Izmena konkursne dokumentacije

 • 29.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za treću javnu nabavku male vrednosti 3/2014 za nabavku sredstava za održavanje podova.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za postupak jnmv 30/2013 za nabavku kancelarijskog materijala.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za kupovinu stativa za fotolampu jnmv 1/2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku 11/2013 za nabavku reagensa za hematološki analizator.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 28.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora u jnmv broj 31/2013 za kupovinu senzora Sp02.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 21.01.2014.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi JNMV 2/2014 mantila za zdravstvene radnike
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 17.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br 2/2014 za mantile za zdravstvene radnike
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za vakcinu Synagis (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 14/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 14.01.2014.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti, 1/2014
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.01.2014.
Konkursna dokumentacija, poziv za dostavljanje ponuda i obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 11/2013) za javnu nabavku reagensa za hematološki analizator Microsemi CRP
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 • 13.01.2014.
Odluka o obustavi postupka za nabavku sredstava za održavanje podova (JNMV 17/2013)
Odluka o obustavi postupka

 • 13.01.2014.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku štampanog materijala (JNMV29/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.01.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku reagensa za analizator elektrolita (JNMV 33/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku špriceva za jednokratnu upotrebu (JNMV 32/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku vakcine Synagis (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 14/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 31.12.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku goriva (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13/2013)
Obaveštenje o pokretanju postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 • 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 10/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 26.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku vakcine Synagis pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 9/2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 25.12.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku vakcine Synagis pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 14/2013
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

 • 23.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sistema za torakalnu drenažu (otvoreni postupak 9/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 18.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku lekova (otvoreni postupak 11/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 18.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku leka COLISTINE (JNMV 26/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 17.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (otvoreni postupak 8/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 16.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova - molersko farbarski radovi na tekućem održavanju dela Odeljenja prijema i specijalizovanog transporta (JNMV 34/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 16.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 16.12.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku reagensa za analizator elektrolita (JNMV 33/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku softvera (JNMV 28/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.12.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacije za nabavku klompi (JNMV 32/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 12.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku SpO2 Senzora (JNMV 31/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.12.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.12.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova u otvorenom postupku 11/2013
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača (JNMV 25/2013)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 07.12.2013.
Dodatna pojašnjenja Konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala i Izmena Konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije

 • 07.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 10/2013)
Odluka o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku putničkog vozila (JNMV 23/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku mlečnih formula (JNMV 22/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 06.12.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja inkubatora COMBAS Italija (JNMV 24/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 04.12.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala (JNMV 30/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 04.12.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku štampanog materijala (JNMV 29/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.11.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku vakcine SYNAGIS (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.11.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 28/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.11.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 10/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku leka COLISTINE (JNMV 26/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 28/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 26.11.2013.
Odluka o obustavi postupka za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjače (JNMV 16/2013)
Odluka o obustavi postupka

 • 22.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku špriceva za jednokratnu upotrebu (JNMV 27/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 20.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača (JNMV 25/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 15.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku putničkog automobila (JNMV 23/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku usluga servisiranja inkubatora (JNMV 24/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog hidraulično pneumatskog nosača za poništavanje vertikalnih i horizontalnih vibracija u vožnji (JNMV 25/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijske opreme (JNMV 20/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 15.11.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2012)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 09.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku mlečnih formula (JNMV 22/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.11.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za mašinsko pranje potrošnog materijala (JNMV 21/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 09.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (JN 8/2013 u otvorenom postupku)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 09.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku adaptiranih mlečnih formula (JNMV 19/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 05.11.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku gasnog ulja ekstra lakog (JN u otvorenom postupku 8/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.11.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku sistema za torakalnu drenažu (JN u otvorenom postupku broj 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 05.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijske opreme (JNMV broj 18/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 28.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku analizatora sa jonselektivnim elektrodama (javna nabavka male vrednosti 20/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 25.10.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku softvera za analizu krvnih sudova mrežnjačeu toku razvoja kod prevremno rođene dece (javna nabavka male vrednosti 16/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku adaptiranih mleka za prevremeno rođenu decu i terminsku novorođenčad (javna nabavka male vrednosti 19/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za održavanje podova (javna nabavka male vrednosti 17/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 14.10.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijske opreme (javna nabavka male vrednosti 18/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 09.10.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijske opreme (javna nabavka male vrednosti JN 18/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 27.09.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 6/2013
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 11.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dezinfekcionih sredstava (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 10.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge servisiranja EEG aparata (JN 6/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Odluka o dodeli ugovora

 • 10.09.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku energenata (JN 3/2013 otovoreni postupak)
Obaveštenje o obustavi postupka

 • 29.08.2013.
Izmenjena konkursna dokumentacija za medicinski i sanitetski potrošni materijal (otvoreni postupak 7/2013)
Izmenjena konkursna dokumentacija

 • 28.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 27.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (otvoreni postupak 7/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 23.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (JN 8/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku lekova (pregovaraćki postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 7/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 22.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku papirnih ubrusa (JN male vrednosti 6/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 19.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme - Perionica, (JN 12/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 19.08.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 14.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije i Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija

 • 13.08.2013.
Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija za nabavku sredstava za dezinfekciju (JN 15/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 13.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku infuzionih pumpi (JN 5/2013 otovoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 12.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka (JN 13/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • 08.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kardiorespiratornih monitora (JN 6/2013) otvoreni postupak
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku aparata za terapiju kiseonikom (JN 11/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papirnih pelena (JN 14/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku lekova (JN 2/2013 otvoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 01.08.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluge obezbeđenja (JN 10/2013 javna nabavka male vrednosti)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 31.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otvoreni postupak)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 24.07.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisa i održavanja opreme - perionica (JN male vrednosti br. 12/2013)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 24.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala (JN 7/2013 otvoreni postupak)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge servisiranja i održavanja opreme u Odseku za higijensko održavanje i serviranje hrane za period od godinu dana (JN 12/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 22.07.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka(JN 13/2013 javna nabavka male vrednosti)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 18.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijskog potrošnog materijal (otvoreni postupak 1/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 17.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja i popravki EEG aparata (JN 6/2013 pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.07.2013.
Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku papirnih pelena (JN male vrednosti 14/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 8/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Obaveštenje o pokretanju postupka i Konkursna dokumentacija za nabavku lekova (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda 7/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 15.07.2013.
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima za nabavku infuzionih pumpi (otvoreni postupak 5/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 03.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluge obezbeđenja (JN male vrednosti 10/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.07.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za nabavku aparata za terapiju kiseonikom JN male vrednosti 11/2013.
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za servisiranje i poravku medicinske opreme DRÄGER, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora Servisiranje medicinske opreme IVEX pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4/2013
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora JN male vrednosti 4/2013 tekstilni materijal
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 02.07.2013.
Obaveštenje da nije zaključen ugovor JN male vrednosti 9/2013 aparati za terapiju kiseonikom
Obaveštenje da nije zaključen ugovor

 • 02.07.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za energente otvoreni postupak 3/2013
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 • 26.06.2013.
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku toalet papira i papirnih ubrusa za ruke (JN male vrednosti 7/2013)
Obaveštenje o dodeli ugovora

 • 21.06.2013.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku kardiorespiratornih monitora u otvorenom postupku JN 6/2013
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 19.06.2013.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine lica i vozila (JN male vrednosti 3/2013)
Obaveštenje o zaključenju ugovora

 • 19.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otvoreni postupak)
Izmena konkursne dokumentacije

 • 17.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za na bavku aparata za terapiju kiseonikom (JN male vrednosti br. 9/2013)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 12.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 u otovorenom postupku)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 11.06.2013.
Odgovor na dodatna pitanja u vezi nabavke energenata u otvorenom postupku 3/2013
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 10.06.2013.
Medicinska oprema - aparat za terapiju kiseonikom (JN male vrednosti 9/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 10.06.2013.
Dva odgovora za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata i instalacija (JN 4/2013 otovoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje MLS
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje CUMMINS

 • 07.06.2013.
Papirne pelene (JN male vrednosti 8/2013)
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 06.06.2013.
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku lekova (JN 2/2013 otvoreni postupak)
Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje

 • 05.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku i servis medicinske opreme DRÄGER
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga servisa opreme IVEX
Odluka o dodeli ugovora

 • 05.06.2013.
Infuzione pumpe
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Dizel elektroagregat
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Energenti
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Papirni ubrusi za ruke
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Tekstilni materijal
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 31.05.2013.
Sredstva za higijenu
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 28.05.2013.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JN 4/2013)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 27.05.2013.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (JN 1/2013)
za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala objavljena 29.04.2013. godine, vrši se na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, na sledeći način:

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude (JN 1/2013)
za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u količini za godinu dana u otvorenom postupku br. JN 1/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

Po zahtevu jednog od ponuđača br. 897 od 13.05.2013., Institut za neonatologiju dostavlja sledeće:

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi zahteva za dodatno obaveštenje br. 2494/13 od 18.05.2013.,  Institut dostavlja sledeći:

Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje

 • 24.05.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 7/2013)
koja se sprovodi u postupku male vrednosti za nabavku toalet papira u rolni u količini od 9.500 kom. i papirnih ubrusa za ruke u rolni, u količini od 8.000 kom. potrebnoj za godinu dana br. JN 7/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

 • 24.05.2013.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (JN 5/2013)
Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dodelu ugovora za nabavku potrošnog materijala i rezervnih delova sa uslugom servisiranja i popravke medicinske opreme DRÄGER MEDICAL, za period od godinu dana br. JN 5/2013.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

 • 21.05.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 3/2013)
za nabavku usluge osiguranja u javnoj nabavci male vrednosti br. JN 3/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

Po zahtevu za dodatnim informacijama br. 1060/4 od 22.05.2013., Institut za neonatologiju dostavlja odgovor:

Dodatne informacije

 • 30.04.2013.
Poziv za podnošenje ponude (JN 2/2013)
za nabavku LEKOVA u količini od sedam meseci u otvorenom postupku br. JN 2/2013

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija