Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
    26.04.2024.
PROGRAM XXXVII SIMPOZIJUMA "NOVINE U NEONATOLOGIJI"

Za verziju za štampanje PROGRAMA ...kliknite ovde...

Institut za neonatologiju pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja Republike Srbije organizuje XXXVII simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", u okviru programa medicinske edukacije.
Simpozijum će se održati u petak 31.05.2024. godine, sa početkom u 9h u prostorijama hotela Falkensteiner, Bulevar Mihajla Pupina br. 10k, Beograd.

Program je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: utvrđeno je 10 bodova za predavače i 6 bodova za pasivno učešće.
Kotizacija se ne plaća.


PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2024. GODINI

Za verziju za štampanje kliknite ovde

30. januar 2024. - utorak
1. Upotreba inotropa u neonatologiji
    Dr Milena Popović, Institut za neonatologiju, Beograd

27. februar 2024. - utorak
1. Savremeni pristupi u kranijalnoj ultrasonografiji novorođenčadi vezenim za protokol skrininga i klasifikaciju oštećenja mozga
    Dr Stevan Vasiljević, Institut za neonatologiju, Beograd

19. mart 2024. - utorak
1. Laktacija i primena medikamenata
    Dr Gordana Sekulović, Institut za neonatologiju, Beograd

26. mart 2024. - utorak u 12h
1. Kongenitalne malformacije i oštećenja malog mozga u neonatalnom periodu
    Dr Ilija Palić, Institut za neonatologiju, Beograd

30. april 2024. - utorak u 12h
1. Neonatalni septični šok
    Dr Marija Jovičić, Institut za neonatologiju, Beograd

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, seminari su predviđeni samo za zaposlene Instituta za neonatologiju.

 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNjI MEDICINSKI KADAR ZA 2024. GODINU

Za verziju za štampanje kliknite ovde

31. januar 2024. - sreda
1. Upravljanje medicinskim otpadom
    Marija Životić, specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer, Institut za neonatologiju, Beograd

28. februar 2024. - sreda
1. Značaj komunikacije u timskom radu
    Milica Milanović, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

27. mart 2024. - sreda
1. Organizacija rada specijalističko konsultativne ambulante Instituta za neonatologiju
    Sanja Čabarkapa, viša medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

24. april 2024. - sreda
1. Banka humanog mleka
   Biljana Ćukalović, specijalista strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

22. maj 2023. - sreda
1. Ishrana i nega deteta sa PEG-om
    Sanja Ramjanac, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 12,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, seminari su predviđeni samo za zaposlene Instituta za neonatologiju.Klinički seminari za lekare u 2023. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2023. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2022. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2022. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2021. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2021. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2020. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2020. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2019. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2019. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2018. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2018. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde