home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2017. GODINI

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

24. januar 2017. - utorak
1. NOVE PREPORUKE ZA TRANSFUZIJU TROMBOCITA I ERITROCITA U NEONATOLOGIJI
    Mr sc. med. dr Marija Milić, Institut za neonatologiju, Beograd

21. februar 2017. - utorak
1. DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ PLACENTE ZA NEONATOLOGA
    Dr Tijana Jovanović, Institut za neonatologiju, Beograd

25. april 2017. - utorak
1. SINDROM KRATKOG CREVA
    Dr Marija Janković, Institut za neonatologiju, Beograd

25. april 2017. - utorak u 14h
1. VAKCINACIJA PREVREMENO ROĐENE DECE
    Dr Milka Marić, Institut za neonatologiju, Beograd

26. maj 2017. - petak
Godišnji Seminar: NOVINE U NEONATOLOGIJI, XXXIII po redu
    Da vidite program kliknite ovde.

26. septembar 2017. - utorak
1. HORIOAMNIONITIS
    Dr Borko Veković, Institut za neonatologiju, Beograd

24. oktobar 2017. - utorak
1. SRČANA INSUFICIJENCIJA U NEONATALNOM PERIODU
    Dr Oliver Cekić, Institut za neonatologiju, Beograd

28. novembar 2017. - utorak
1. PERINATALNA INFEKCIJA VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE (HIV) - PREVENCIJA, TRANSMISIJA, LEČENJE
    Dr Katarina Lazić, Institut za neonatologiju, Beograd

12. decembar 2017. - utorak
1. DIFUZNA BOLEST PLUĆA NOVOROĐENČETA I ODOJČETA
    Dr Bojan Beloševac, Institut za neonatologiju, Beograd

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.
 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNJI MEDICINSKI KADAR ZA 2017. GODINU

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

25. januar 2017. - sreda
1. PRIMENA INHALATORNIH KORTIKOSTEROIDA U PREVENCIJI BRONHOPULMONALNE DISPLAZIJE
    Dr Milka Marić, Institut za neonatologiju, Beograd

22. februar 2017. - sreda
1. SENZORNA ISKUSTVA PREVREMENO ROĐENOG DETETA - UTICAJ OKRUŽENJA
    Mira Biljić, Institut za neonatologiju, Beograd

26. april 2017. - sreda
1. FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN NOVOROĐENČETA SA PES EQUINOVARUS CONGENITUS
    Biserka Jović, viši fizioterapeutski tehničar, Institut za neonatologiju, Beograd

3. maj 2017. - sreda
1. URINARNE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA
    Dr Aleksandar Stojiljković, Institut za neonatologiju, Beograd

17. maj 2017. - sreda
1. SESTRINSKE INTERVENCIJE U NEZI NOVOROĐENČETA SA ILEOSTOMOM I KOLOSTOMOM
    Slađana Davidović, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

29. septembar, 2017. - petak
Godišnji Seminar: XI stručni skup sestara u neonatologiji pod nazivom: SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI
    Da biste videli program predavanja kliknite ovde

25. oktobar 2017. - sreda
1. STANDARD ZDRAVSTVENE NEGE KOD NEONATUSA SA INTRAKRANIJALNIM KRVARENJEM
    Ana Spasojević, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

29. novembar 2017. - sreda
1. ZNAČAJ BANKE MLEKA U SLUŽBI NEONATOLOGIJE
    Zorica Janićijević, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

13. decembar 2017. - sreda
1. INDUKOVANA SISTEMSKA HIPOTRMIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE
    Suzana Sekulić, viša medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU
 Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde