home

Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

ПРОГРАМ МЕСЕЧНИХ СЕМИНАРА ЗА ЛЕКАРЕ У 2018. ГОДИНИ

За верзију у PDF формату кликните овде

30. јануар 2018. - уторак
1. Интраутерусни застој раста
    Др Жељка Крга Мићановић, Институт за неонатологију, Београд

27. фебруар 2018. - уторак
1. Психомоторни развој детета са проблемом сензорне интеграције
    Др Зорица Јелић, Институт за неонатологију, Београд

27. март 2018. - уторак
1. Синдром несталог близанца
    Др Ранка Радуловић, Клиника за психијатрију, Клинички Центар Србије, Београд

24. април 2018. - уторак
1. Значај примена near infrared spectroscopy (NIRS) у мониторингу церебралне ткивне оксигенације код новорођенчади
    Др Олгица Ракић, Институт за неонатологију, Београд

25. мај 2018. - петак
Годишњи Семинар: НОВИНЕ У НЕОНАТОЛОГИЈИ, XXXIV по реду
    Да бисте видели програм кликните ОВДЕ.

25. септембар 2018. - уторак
1. Хипотонија новорођенчета – диференцијална дијагноза
    Др Биљана Јовановић Кришуловић, Институт за неонатологију, Београд

30. октобар 2018. - уторак
1. Хипогликемија новорођенчета – нове смернице
    Др Тијана Јовановић, Институт за неонатологију, Београд

27. новембар 2018. - уторак
1. Изазови у лечењу хипотензије код превремено рођене деце
    Др Марија Јовичић, Институт за неонатологију, Београд

11. децембар 2018. - уторак
1. Офталмолошки скрининг прематурне ретинопатије у неонатологији
    Др Јасна Ребић Јелић, Институт за неонатологију, Београд

 

Семинар се одржава у учионици Института за неонатологију у Београду, улица Краља Милутина бр. 50, са почетком у 13,00 часова. Могуће су измене у распореду предавања у току године, што ће благовремено бити ажурирано на овој страници.
 ПРОГРАМ МЕСЕЧНИХ КЛИНИЧКИХ СЕМИНАРА ЗА ВИШИ И СРЕДЊИ МЕДИЦИНСКИ КАДАР ЗА 2018. ГОДИНУ

За верзију у PDF формату кликните овде

31. јануар 2018. - среда
1. Перинатална инфекција вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ) - превенција трансмисије и лечење
    Др Катарина Лазић, Институт за неонатологију, Београд

28. фебруар 2018. - среда
1. Превенција инфекције узроковане респираторним синцицијалним вирусом у Институту за неонатологију
    Радица Тејић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

28. март 2018. - среда
1. Примена гастричне сонде у неонатологији - активности медицинске сестре
    Марина Димески, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

25. април 2018. - среда
1. Сестринске интервенције код ексангвинотрансфузије
    Ана Спасојевић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

30. мај 2018. - среда
1. Улога здравственог техничара у ултразвучној дијагностици код превремено рођене деце
    Зорица Лутовац, виши радиолошки техничар, Институт за неонатологију, Београд

21. септембар, 2018. - петак
Годишњи Семинар: XII стручни скуп сестара у неонатологији под називом: СУСРЕТИ СЕСТАРА У НЕОНАТОЛОГИЈИ
    Да бисте видели програм кликните ОВДЕ.

31. октобар 2018. - среда
1. Значаj одређивања калцијума, неорганског фосфата и алкалне фосфатазе
    Сунчица Маркош, медицински лабораторијски техничар, Институт за неонатологију, Београд

28. новембар 2018. - среда
1. Активности медицинске сестре код новорођенчета са пнеумотораксом
    Гордана Кастратовић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

12. децембар 2018. - среда
1. Учешће медицинске сестре у кардиопулмоналој реанимацији новорођенчета
    Јована Буквић, медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

 

Семинар се одржава у учионици Института за неонатологију у Београду, улица Краља Милутина бр. 50, са почетком у 13,00 часова. Могуће су измене у распореду предавања у току године, што ће благовремено бити ажурирано на овој страници.

АКРЕДИТАЦИЈА СЕМИНАРА ЈЕ У ТОКУ
 Клинички семинари за лекаре у 2017. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2017. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2016. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2016. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2015. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2015. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2014. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2014. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2013. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2013. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2012. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2012. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2011. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2011. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2010. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2010. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2009.  (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2009. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2008. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2008. (PDF): кликните овде
home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2018. GODINI

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

30. januar 2018. - utorak
1. Intrauterusni zastoj rasta
    Dr Željka Krga Mićanović, Institut za neonatologiju, Beograd

27. februar 2018. - utorak
1. Psihomotorni razvoj deteta sa problemom senzorne integracije
    Dr Zorica Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd

27. mart 2018. - utorak
1. Sindrom nestalog blizanca
    Dr Ranka Radulović, Klinika za psihologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

24. april 2018. - utorak
1. Značaj primena near infrared specrtoscopy (NIRS) u monitoringu cerebralne tkivne oksigenacije kod novorođenčadi
    Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

25. maj 2018. - petak
Godišnji Seminar: NOVINE U NEONATOLOGIJI, XXXIV po redu
    Sledi program početkom maja.

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.
 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNJI MEDICINSKI KADAR ZA 2018. GODINU

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

31. januar 2018. - sreda
1. Perinatalna infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) - prevencija transmisije i lečenje
    Dr Katarina Lazić, Institut za neonatologiju, Beograd

28. februar 2018. - sreda
1. Prevencija infekcije uzrokovane respiratornim sincicijalnim virusom u Institutu za neonatologiju
    Radica Tejić, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

28. mart 2018. - sreda
1. Primena gastrične sonde u neonatologiji - aktivnosti medicinske sestre
    Marina Dimeski, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

25. april 2018. - sreda
1. Sestrinske intervencije kod eksangvinotransfuzije
    Ana Spasojević, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

3. maj 2018. - sreda
1. Uloga zdravstvenog tehničara u ultrazvučnoj dijagnostici kod prevremeno rođene dece
    Zorica Lutovac, viši radiološki tehničar, Institut za neonatologiju, Beograd

29. septembar, 2018. - petak
Godišnji Seminar: XII stručni skup sestara u neonatologiji pod nazivom: SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI
    Sledi program početkom septembra.

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU
 Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde