Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Везе (Links)

Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Српско лекарско друштво - Секције
Неонатологија на Web-у: Портал преко којег је могуће претраживати жељене теме из неонатологије на више веб адреса
NICUniversity: Извор едукативних материјала и информација за цео неонатолошки тим (лекаре, техничаре, специјализанте, фармацеуте и др.), са најновијим и сазнањима.
Европска асоцијација банки млека - European Milk Banking Association (EMBA)
Банка млека на Институту за неонатологију - (Facebook)
Битка за бебе
Едукативни видео: Контакт кожа на кожу који је начињен у Институту за неонатологију.
.