Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

29.09.2022.

Poštovani roditelji, prevremeno rođenje bebe je u najvećem broju slučajeva praćeno osećanjima straha i bespomoćnosti roditelja. Ovi osećaji nažalost, uprkos radosti koje donosi, ne nestaju ni nakon otpusta iz bolnice. Tom značajno doprinosi i osećaj usamljenosti. Podstaknute tim iskustvom, tri majke čija su deca prevremeno rođena, a koje su se upoznale upravo na našem Institutu za neonatologiju u Beogradu, osnovale su Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije Mali Div 2010.godine. Veri Bikicki Ivezić, Svetlani Preradović i Nataši Bulaji, osnivačima Udruženja Mali Div se nakon dve godine kao ko-osnivač pridružila Olivera Živaljević, vama verovatno poznata kao autor knjige “Rođeni pre vremena”. Tako je broj prevremeno rođene dece osnivača ovog udruženja porastao na sedam.

-KAKO RADI UDRUŽENJE-     Udruženje ne podrazumeva formalno članstvo i ima internet stranicu koja pruža dragocene informacije o svim aspektima prevremenog rođenja i aktivnostima udruženja Posetite sajt. Cilj Udruženja roditelja prevremeno rođene dece Srbije Mali Div je da doprinese što kvalitetnijem životu prevremeno rođene dece i osnaživanju roditelja, koji u tome imaju jednu od ključnih uloga. Zato su osnovne aktivnosti Udruženja usmerene su na podršku, informisanje i pomoć roditeljima prevremeno rođene dece. U prvim danima i mesecima, Udruženje na razne načine olakšava roditeljima period boravka bebe u bolnici i pripreme se za izazove koji dolaze. U tu svrhu osmišljena je i brošura Kada rode požure, koju dobija svaka majka čije se dete leči na Institutu za neonatologiju, neposredno po prijemu u bolnicu. Nakon otpusta, aktivisti udruženja, kroz stalnu komunikaciju i razne vidove solidarnosti, pružaju podršku, mogućnosti razmene iskustva i prevazilaženja osećaja izolacije i bespomoćnosti. U to ime udruženje redovno komunicira sa velikim brojem roditelja na FB stranici koja sada ima preko 8000 članova, organizuje online psihološke radionice i sprovodi niz drugih aktivnosti. FB grupi Mali Div se možete pridružiti slanjem zahteva na stranicu FACEBOOK Mali Div. Udruženju Mali Div se možete obratiti i na e-mail adresu udruzenjemalidiv@gmail.com

-KOJE KONKRETNO AKCIJE UDRUŽENJE PREDUZIMA-     U cilju informisanja javnosti i roditelja o važnosti prevencije prevremenog porođaja i ostalim aspektima brige o zdravlju prevremeno rođene dece, kao i podizanja svesti opšte zajednice o izazovima i posledicama prevremenog rađanja, Udruženje Mali Div je, između ostalog, doprinelo da povodom obeležavanja Svetskog dana prevremeno rođene dece, 17. novembra, Srbija bude obasjana ljubičastim svetlima. Komunikacijom sa opštinama, institucijama i ustanovama širom Srbije postignuto je da u preko 30 opština javne ustanove na ovaj dan svetle ljubičastom bojom. Ova akcija sada je već poznata pod nazivom Ljubičasti novembar. Udruženje Mali Div realizuje i programe edukacije na polju terapeutskih aktivnosti koje nisu u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite a važne su za razvoj prevremeno rođene dece. Jedan od takvih programa je Dodir za zdravlje. Petodnevna obuka 10 medicinskih sestara iz našeg Instituta za neonatologiju u Beogradu tehnici bejbi masaže sprovedena je 2014.godine uz stručno vođstvo Eve Vestman, sertifikovane instruktorke IAIM-a za teritoriju Srbije. Nakon završene obuke, medicinske sestre stekle su kvalifikaciju instruktora masaže beba, a time i mogućnost da, pored toga što i same sprovode program masaže, ovoj tehnici podučavaju i roditelje, što je najvažniji cilj ovog projekta. Od 2013. godine, u saradnji sa terapeutima Udruženja za hipoterapiju „Potkovica“ i Klinikom za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Udruženje Mali Div svake godine sprovodi i projekat Mali hrabri džokej, kontinuirani višemesečni program hipoterapije za decu sa smetnjama u razvoju, pre svega decu koja boluju od cerebralne paralize. Projekat se finansira iz donacija i humanitarnih aukcija umetničkih dela i realizuje na prostoru JP Hipodrom Beograd. Deca iz ovog projekta su učestvovala na Beograd Open-u - Međunarodnim sportskim igrama osoba sa invaliditetom i osvajala nagrade. Udruženje Mali Div aktivno je i na polju unapređenja opštih usluga zdravstvenog sistema i uslova lečenja prevremeno rođene dece. Jedna od takvih aktivnosti bila je donacija pulsnog oksimetra Institutu za neonatologiju 2017. godine. U više navrata Udruženje je preduzelo i korake uspostavljanja dijaloga sa donosiocima odluka u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite od interesa za prevremeno rođenu decu i njihove roditelje. Jedan od takvih primera je inicijativa koja je upoućena Ministarstvu za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom nove verzije Zakona o radu sa predlogom da se u taj akt unese posebna izmena koja se odnosi na dužinu trajanja porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta, za majke prevremeno rođene dece. U svim svojim aktivnostima Udruženje Mali Div polazi od potreba porodica prevremeno rođenih beba. Sve aktivnosti sprovode se sa fokusom na što bolji zdravstveni i socijalni tretman prevremeno rođene dece u cilju stvaranja uslova za ostvarivanje njihovog punog potencijala. Aktivnosti Udruženja sprovode se uz stručnu pomoć ili uz obaveznu konsultaciju sa zdravstvenim radnicima, uz finansijsku i organizacionu podršku partnera i prijatelja udruženja i u saradnji sa renomiranim domaćim i internacionalnim organizacijama koje se bave pravima i zdravljem dece.