Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

03.05.2016.

Institut za neonatologiju organizuje XXXII simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", kao seminar kontinuirane medicinske edukacije.
Seminar će se održati dana 27.05.2016. godine (PETAK), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama hotela Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra br. 126, Beograd.
Odlukom Zdravstvenog saveta pod rednim brojem A-1-759/16 utvrđeno je 5 bodova za pasivno učešće. Kotizacija se ne plaća.
Prijave su završene.

za verziju u PDF formatu kliknite ovde

Program seminara:

Petak, 27.05.2016. u 10:00 sati

Uvodna reč direktora Instituta:
Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski

Pozdravne reči

Predavanja:
 
 • ANTIFUNGAL STRATEGIES IN THE NICU

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRETMANA MONOHORIONSKIH BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Prof. dr Željko Miković
GAK Narodni front, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA HIPOTERMIJE KOD PERINATALNE ASFIKSIJE - 10 GODINA OD ZVANIČNOG UVOĐENJA

Prof. dr Miloš Ješić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ANALIZA PRIMENE METODE "KONTAKT KOŽA-NA-KOŽU" IZMEĐU MAJKE I NOVOROĐENČETA

Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

Kafe pauza


 • PROMOCIJA KNJIGE "KLINIČKI SEMINARI 2015"

Prim. mr sc. med. dr Vesna Marinković
Institut za neonatologiju, Beograd


 • PROBIOTICS IN THE PRETERM NEONATE

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • NEONATALNI HERPES U SRBIJI

Klin. Ass. mr sc. med. dr Jelena Martić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ZNAČAJ PROKALCITONINA U RANOJ DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA

Dr Olgica Rakić
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

 

Mesto održavanja simpozijuma:

Hotel Metropol
Bulevar Kralja Aleksandra br. 126
BeogradInstitut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

03.05.2016.

Institut za neonatologiju organizuje XXXII simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", kao seminar kontinuirane medicinske edukacije.
Seminar će se održati dana 27.05.2016. godine (PETAK), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama hotela Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra br. 126, Beograd.
Odlukom Zdravstvenog saveta pod rednim brojem A-1-759/16 utvrđeno je 5 bodova za pasivno učešće. Kotizacija se ne plaća.
Prijave su završene.

za verziju u PDF formatu kliknite ovde

Program seminara:

Petak, 27.05.2016. u 10:00 sati

Uvodna reč direktora Instituta:
Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski

Pozdravne reči

Predavanja:
 
 • ANTIFUNGAL STRATEGIES IN THE NICU

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRETMANA MONOHORIONSKIH BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Prof. dr Željko Miković
GAK Narodni front, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA HIPOTERMIJE KOD PERINATALNE ASFIKSIJE - 10 GODINA OD ZVANIČNOG UVOĐENJA

Prof. dr Miloš Ješić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ANALIZA PRIMENE METODE "KONTAKT KOŽA-NA-KOŽU" IZMEĐU MAJKE I NOVOROĐENČETA

Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

Kafe pauza


 • PROMOCIJA KNJIGE "KLINIČKI SEMINARI 2015"

Prim. mr sc. med. dr Vesna Marinković
Institut za neonatologiju, Beograd


 • PROBIOTICS IN THE PRETERM NEONATE

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • NEONATALNI HERPES U SRBIJI

Klin. Ass. mr sc. med. dr Jelena Martić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ZNAČAJ PROKALCITONINA U RANOJ DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA

Dr Olgica Rakić
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

 

Mesto održavanja simpozijuma:

Hotel Metropol
Bulevar Kralja Aleksandra br. 126
Beograd