Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

04.02.2016.

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

Visine naknada za edukaciju lekara i drugih zdravstvenih radnika u Institutu za neonatologiju u dinarima:

1. Ultrazvučna dijagnostika CNS-a (za lekare)  
- Edukacija u trajanju od 1 meseca 50.000,00
- Edukacija u trajanju od 2 meseca 60.000,00
- Edukacija u trajanju od 3 meseca
 
70.000,00
 
2. Edukacije za izvođenje procedura u neonatologiji (za lekare)  
1 nedelja 20.000,00
1 mesec
 
50.000,00
 
3. Edukacije za izvođenje procedura u neonatologiji (za medicinske sestre)  
1 nedelja 10.000,00
1 mesec
 
30.000,00
 
4. Edukacija oftalmologa za skrining ROP-a i laser intervencije na retini  
Edukacija oftalmologa za skrining ROP-a i laser intervencija na retini u trajanju od mesec dana i mesec dana za samostalno obavljanje intervencija uz nadzor. 200.000,00

Cene po ovoj odluci primenjivaće se počev od 01. 01. 2016. godine, za sve edukacije koje će se sprovesti u toku 2016. godine.