Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

17.11.2013.

    Institut za Neonatologiju je jedinstvena republička institucija tercijarnog nivoa koja kontinuirano ulaže napore da se opremi najsavremenijim aparatima i primeni najnovije metode u tretmanu, dijagnostici i monitoringu, sa ciljem da ostvari najbolji kvalitet života i kod  najnezrelije prevremeno rođene dece.
    Mi se pridružujemo naporima The Word Prematurity Network-a i European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) da se pažnja društva fokusira na ovaj globalni problem i da se razviju strategije za prevenciju prevremenog porođaja, strategije da se prevremeno rođenoj deci omogući najbolja nega, a  porodicama, koje su suočene sa rođenjem ili gubitkom prevremeno rođenog deteta, pomogne.
    Svake godine se do 4357 beba u Srbiji rodi pre vremena.
Na globalnom nivou se 15 miliona beba rodi pre 37. gestacijske nedelje, a 1 000 000 od ove dece ne preživi.
    Prevremeni porođaj je značajan zdravstveni problem u svetu zbog prateće smrtnosti, kratkotrajnih i dugotrajnih posledica, kao i visokuh troškova za zdrastveni sistem.
    Na žalost, ne postoje efikasne rane intervencije za prevenciju prevremenog porođaja. Investiranje u prevenciju prevremenog porođaja treba da bude kontinuirano, jer svaka beba zaslužuje da bude zdrava na rođenju. Rizik za potencijalne posledice se menja u sladu sa stadijumom trudnoće. Bebe rođene sa 39 do 40 gestacijskih  nedelja, iz kontrolisanih trudnoća, imaju najbolju šansu da budu zdrave na rođenju.
    Parlament Srbije će biti 17. novembra 2013. godine osvetljen ljubičastom svetlošću, kao simbolom naše kolektivne brige za sve prevremeno rođene bebe, novorođenčad sa najsloženijim problemima.