Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

17.11.2012.

    Svetski dan prevremeno rođenih beba, subota 17. novembar 2012. godine, po drugi put se obeležava u svetu, sa brojnim događajima i aktivnostima, sa idejom da se pažnja društva usmeri na ozbiljne probleme prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja. U obeležavanju ovog događaja učestvuju mnogobrojna udruženja roditelja, profesionalne organizacije, kompanije i pojedinici u celom svetu.
    U svetu je 1 od deset beba rođeno pre termina. Svake godine, oko 15 miliona (podatak iz 2012. godine) dece se rodi pre termina (pre 37 gestacijske nedelje), samo u Evropi 500.000. U Srbiji je u 2011. godini rođeno 4148 prevremeno rođenih beba (podatak Instituta za javno zdravlje Srbije). Broj prevremeno rođenih beba je u konstantnom porastu i ako se broj porođaja smanjuje. Ove bebe su u riziku za razvoj brojnih kompikacija koje su posledica problema u trudnoći, porođaju, njihove nezrelosti i postnatalnih problema.
    Prevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti novorođenčadi i drugi vodeći uzrok smrtnosti dece u svetu. Oko 1,1 milion prevremeno rođene dece umire u svetu svake godine.
    U 2012. godini SZO (Svetska Zdravstvena Organizacija) i njeni partneri su objavili po prvi put izveštaje o incidenci prevremenih porođaja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Problemi prevremeno rođenih beba su sada prioritet u ostvarenju Milenijumskog razvojnog cilja 4 koji se odnosi na smanjenje smrtnosti dece za 2/3 do 2015. godine. Obaveza je SZO da radi sa zemljama na boljem kvalitetu podataka o prevremenim porođajima, na godišnjim analizama incidence prevremenih porođaja i njihovom trendu svakih 3-5 godina. Pored ovog obaveza je SZO da radi na istraživanju uzroka prevremnog porođaja, proceni efektivnosti pristupa porođaju, intervencijama u prevenciji prevremenog porođaja, u tretmanu prevremeno rođenih beba, da će objavljivati najsavremenije preporuke za tretman u trudonoći trudnica koje su u riziku za prevremeni porođaj, i da će objavljivati preporuke za negu prevremeno rođenih beba, od "kangaroo" nege, ishrane dece sa malom telesnom masom, tretmana infekcija disajnih problema do ishoda lečenja ove dece. Posebno će se raditi na kontinuiranoj edukaciji medicinskih radnika da bi kvalitet lečenja bio bolji.
    Institut za neonatologiju je jedinstvena republička institutcija tercijarnog nivoa u kojoj se leče prevremeno rođena deca i novorođenčad rođena u terminu sa najsloženijim zdravstvenim problemima. Mi se pridužujemo globalnoj inicijativi za obeležavanje svetskog dana prevremeno rođenih beba sa različitim aktivnostima čiji je cilj da našim malim bebama omogućimo bolji kvalitet života, a roditelje bolje informišemo i omogućimo da učestvuju u lečenju svoje dece.
    Parlament Srbije će u subotu 17.11. 2012. godine biti osvetljen ljubičastnom svetlošću kao simbol za naše kolektivne brige za sve prevremeno rođene bebe i novorođenčad sa najsloženijim problemima.

      PR INSTITUTA                                        V.D. DIREKTORA INSTITUTA

Dr Branislava Dedović Bjelajac                Prim mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski