Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

13.09.2011.

V Simpozijum "SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI" održaće se 30.09.2011. god. u Sava Centru, ul. Milentija Popovića br.9, sala br.1/0 sa početkom u 9,30 h.

Simpozijum je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1685/2011-02 od 17.05.2011. g. odlukom o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010.g. (broj: 153-02-4246/2010/02) u aprilskom roku 2011.god. pod rednim brojem: D-1-1668/11. Broj bodova za pasivno učešće - 5.

Prijave za učešće slati na e-mail: edukator.neonatologija@gmail.com

Prijava treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime, broj licence, matični broj i naziv ustanove.
Kotizacija za učešće iznosi 1.000,00 din. i uplata se vrši na broj računa: 840-176667-38 PIB:100219640