ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

26.09.2017.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 25.09.2017.ГОД.

1.360.357,17

1.

Стање претходног дана 22.09.2017.

3.174.496,05

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО превоз 8/2017

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО остали уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО крв и продукти

 

8.

РФЗО исхрана

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО лекови

 

11.

Остале уплате инвалиди рада

 

12.

Остале уплате породиљско 6/17

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 25.09.2017.

1.814.138,88

УКУПНО

1.360.357,17

 

1.

Исплата плата за 7/ 2017 други део

 

2.

Исплата добављачи

1.814.138,88

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате пoродиљско

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате волонтери

 

9.

Остале исплате котизација

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

1.814.138,88

ОСТАЈЕ 25.09.2017. ГОД.

1.360.357,17