ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

22.11.2017.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 21.11.2017.ГОД.

1.369.763,29

1.

Стање претходног дана 17.11.2017.

4.467.522,78

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО превоз 10/2017

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО остали уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

 

8.

РФЗО плате 11/2017 I део

 

9.

РФЗО крв 11/2017 I део

 

10.

РФЗО лекови ван листе

 

11.

Остале уплате повраћај обуставе

 

12.

Остале уплате породиљско 8 и 9/17

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 21.11.2017.

3.097.759,49

УКУПНО

1.369.763,29

 

1.

Исплата плата за 11/ 2017 први део

 

2.

Исплата добављачи

3.080.527,73

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате повраћај за превоз

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

17.231,76

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате отпремнине

 

9.

Остале исплате превоз за 10/2017

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

3.097.759,49

ОСТАЈЕ 21.11.2017. ГОД.

1.369.763,29