ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

27.11.2020.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 26.11.2020.ГОД.

 

1.

Стање претходног дана 25.11.2020.

3.464.734,48

2.

РФЗО превоз

 

3.

РФЗО лекови директно плаћање

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр. плаћање

1.265.487,40

5.

РФЗО енергенти

192.274,45

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

 

8.

РФЗО плате 11/2020

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО крв

 

11.

Остале уплате солидарна помоћ за рођење детета

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате Минист.здравља

66.666,67

14.

Остале уплате

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 26.11.2020.

 

 

 

1.

Исплата плате

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

7.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

8.

Остале исплате провизија Управе Трезор

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

10.

Повраћај за помоћ

УКУПНО

 

ОСТАЈЕ 26.11.2020. ГОД.